Нипелни поилки

Нипелните поилки за свине осигуряват постоянен достъп до чиста вода, намалявайки разсипването и подобрявайки хигиената. Ползите включват подобрено здраве на животните, намалена работа за фермерите и по-добър растеж на прасетата.