Елементи от електропастира

Разнообразие от необходими аксесоари за електропастири - врати, изолатори, конектори, заземителни колчета и кабели, за осигуряване на сигурност и ефективност в контрола на животните.