Силажно фолио

Оптимално покритие за трева или царевичен силаж в бетонови и земнонасипни силажни ями, като по този начин се осигуряват най-добрите условия за производство на висококачествен силаж и сенаж.