Фолиращи машини

За бали силаж и сенаж. Ротационна платформа.