Репеленти против насекоми

Тези репеленти са формулирани специално за различни видове животни, включително крави, коне, овце и други. Те ефективно отблъскват мухи, комари, кърлежи и други насекоми, които могат да причинят дискомфорт и здравословни проблеми.