Минерални блокчета

Минералните (солни) блокчета спомагат за постигане на баланс между витамини минерали и микроелементи. Те допринасят за пълноценно хранене, необходимо за постигане на максимални резултати по време на растежа, лактационния период и бременността на животните.

Цени от:
6.40лв.
РазличниВарианти
Цени от:
7.20лв.
РазличниВарианти
Цени от:
18.50лв.
РазличниВарианти
Цени от:
24.70лв.
РазличниВарианти
Цени от:
56.60лв.
РазличниВарианти