Инокуланти

Инокулантите се разработват от патентовани специфични култури бактерии, за да се оптимизира качеството на силажа / сенажа.