Якенца / Елеченца за телета

Разнообразие от якенца за телета. Предпазете малките животни от студените зимни дни. Едно от правилата за определящо точния момент за обличане на якенцата е когато максималната дневна температура и минималната нощна температура събрани заедно са равни на 32°C или по-малко (примерно максималната дневна + 18°C и максимална нощна +10°C -> 18°C+10°C= 28°C -> време е за обличане на якенцата / елеченцата на теленцата).