Термометри за крави

Термометри подходящи за измерването на температурата при големи животни.