Средства в помощ на отелването

Разнообразие от средства и консумативи в помощ при отелването на крави. Скоби за повдигане, платнища, скоби за израждане и други.