Обезроговяване на крави

Набор от полезни инструменти свързани с процеса на обезроговяване при кравите.