Обезроговители за телета

Необходими инструменти и консумативи относно процеса на обезроговяване при телета.