Нагреватели за мляко

Нагревателят за мляко е важен за осигуряване на точната нужна температура на млякото преди даването му към телето. Ако млякото е студено или пък прекалено горещо (над 40 градуса) е възможна появата на диария при теленцата.