Млекозаместители

Млекозаместителите за телета, съдържащи сухо мляко, са създадени чрез използване на специална формула, която осигурява балансирано съчетание от протеини, витамини и минерали. Те са разработени с цел подпомагане на оптималното физическо развитие на животните.