Горчивки против гризане

Против гризане/дъвчене на бандажи, попони, дървени повърхности и т.н.