Електроподкарвачи

Електроподкарвачи (електрошок) предназначени за използване в животновъдството съгласно приложимото законодателство за защита на животните.