Апликатори за болуси и магнити

Магнити за ефективна профилактика и предпазване от заболявания причинени от попадането на чужди тела в търбуха на кравата. Чужди тела, скрити във фуражите, като пирони, жици и метални стружки, представляват голям риск за говедата, тъй като те са неселективни по време на хранене.