Блог


КАК ВЛИЯЕ ТОПЛИННИЯ СТРЕС

Топлинният стрес е един от основните проблеми, които засягат производствения потенциал на млечните...
Прочети

ПОДСЛОН И КОМФОРТ

Видът на подслона (къщичката, иглуто), където теленцата да се прибират на топло или на сянка или з...
Прочети

НАМАЛЯВАНЕ СТРЕСА ПРИ ТЕЛЕНЦАТА

Една от многото цели в отглеждането на теленцата е осигуряването на среда без стрес, която поема у...
Прочети

ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ ПРОТЕИНА В ДАЖБАТА НА ПРЕСНОТЕЛКИТЕ!!!

През последните 3 гестационни седмици енергийните нужди се увеличават поради развитието на плода и...
Прочети

БОЛЕСТИ И ПРОФИЛАКТИКА НА ТЕЛЕТА! ДЯВОЛЪТ Е В ДЕТАЙЛИТЕ!!!

Дяволът е в детайлите и това е особено вярно, що се отнася до заболявания и предпазване от заболяв...
Прочети

НЕ ПОДЦЕНЯВАЙТЕ ВАЖНОСТТА НА СТАРТЕРА ЗАЩОТО ....!

Това е тема от последния семинар на американски професори от Университета в Джорджия и фермери за...
Прочети

КАКВО Е НУЖНО ДА ЗНАЕТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЛИТИТЕ ДАВАНИ ПРИ ДИАРИЯ

Теглото на теленцата се състои от около 70–75 процента вода. Те трябва да бъдат добре хидратирани,...
Прочети

МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ - ДОБРЕ ПОЗНАТА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ НЕ ТОЛКОВА ДОБРЕ, НО ВАЖНА

Храненето с млекозаместител е често срещана практика в много стопанства. Налична е широка гама от...
Прочети


Обадете ни се