ЗЪБИ И ВЪЗРАСТ НА КОНЯ


Конят има три вида зъби:

1. Кътници, основни зъби (дъвкателни зъби);

2. Резци, предни зъби (отхапващи зъби);

3. Кучешки зъби.

Кътниците са разположени в задния край на устата от двете страни на горната и доnaта челюст. Резците са отпред на горната и долната челюст. Кучешките зъби са в пространството между другите два вида зъби. За да отворите безопасно устата на коня, трябва да се вкарат пръстите в свободното пространство зад захапката на резците.

В живота на коня растат два комплекта зъби: временни (млечни) и постоянни. Млечните зъби са по-малки и бели и имат добре оформени шийки. Постоянните зъби са по-едри, по-здрави и светлобежови или бледожълти без изразена шийка.

ВИД И БРОЙ НА ЗЪБИТЕ

Кътници (основни или дъвкателни зъби)

Те се намират в задната част на челюстите. Функцията им е да раздробяват и стриват храната. Има 12 времeнни кътника (премолари), по 3 от всяка страна на горната и долната челюст. Иmа и 12 постоянни (същински) кътника по 3 от всяка страна на горната и долната челюст. Дванадесетте постоянни (същински) кътника нямат млечни предшественици. Към 3 и половина -4-годишна възраст конят вече има 12 постоянни премолара плюс 12-те същински молари, или има общо 24 постоянни основни зъба. Горната челюст е по-широка от долната и това в комбинация с дъвкателното и стриващо движение на челюстите при хранене води до неравномерно износване, което налага периодично изпиляване на зъбите, за да се запази правилната захапка. Трябва да се обърне внимание на външната страна на горните зъби и на вътрешната страна на долните. Ако острите ръбове са леви, дъвченето е нарушено и конят може да си порязва устата отвътре. Зъбите трябва да се проверяват на всеки 6 месеца.

 

Резци (предни или отхапващи зъби)

Те са наредени в широка дъга отпред на горната челюст (максила) и отпред на долната челюст (мандибула). Функцията им е да прерязват растенията и да събират храна.

Има 12 млечни и после 12 постоянни резци - по 6 на всяка челюст. Резците най-отпред се наричат фронтални или централни - зацепи, от двете им страни са средните, а последните - крайни.

Кучешки зъби

Има ги при възрастни мъжки коне в зоната между резците и кътниците на всяка челюст - общо 4 зъба. Появяват се на възраст 3 и половина -4 години и 12 месеца по-късно са напълно развити. Някога те са били оръжия, но сега при домашния кон нямат конкретна функция.

Ако израснат накриво, могат да причинят неудобства, когато трeнзелата е в устата. С растежа на коня често се покриват със зъбен камък, който трябва да се премахва, за да не се възпаляват венците.

Вълчи зъби

Това са малки допълнителни зъби, появят на възраст между 2-5 години и по-често - на горната челюст , близо до първия кътник. Може да имат различна големина и дълбочина на корена но са винаги по-малки от същинския кътник. Обикновено изпадат заедно с млечните зъби. Понякога обаче остават и причиняват на коня големи неудобства, когато е заюзден. Често тези зъби остават незабелязани, а може да бъдат причина за проблеми в устата. Най-добре е тези зъби да бъдат извадени. Обикновено това е лесна процедура, но понякога, ако корените са твърде дълги, може да се стигне до хирургична намеса.

Преди да се започне работа с млад кон или преди ново обучение на възрастен кон, трябва да се прегледат зъбите му за евентуални проблеми. При оглед на устата конят не трябва да е вързан. Повечето коне ще окажат известна съпротива при бъркане в устата, затова е необходим спокоен и уверен подход от опитен човек.

 СТРОЕЖ НА ЗЪБИТЕ

Дъвкателната (работната) повърхност на зъбите е тази, която се износва; нарича се чашка. Коронката на зъба се намира над венеца. При млечните зъби непосредствено над венеца е шийката на зъба. Вътре в челюстта е коренът на зъба. В челюстта има кухини, съдържащи кръвоносни съдове и нерви, които подхранват зъба. Със стареенето кухините (леглата) на корените на резците се запълват със субстанция. При износването на зъбите това ще се прояви като малко бяло петно - звезда в средата на работната повърхност.

Инфундибулумът е черната вдлъбнатина, видима в средата на дъвкателната повърхност на резците. Тя е заобиколена от емайл. При млади коне нфундибулумът е широк и дълбок, но с възрастта става по-плитък и после изчезва. Почерняването на инфундибулума се дължи на обработката на храната и липсва при съвсем нови зъби.

РАСТЕЖ НА ЗЪБИТЕ

Когато новите зъби изникват, венците на коня се възпаляват и болят и ако животното е на друга храна, не само на паша, може да изпитва дискомфорт. Такива животни трябва да бъдат поставени на мека диета и ливадно сено. Ездитните коне могат да станат по-чувствителни в устата и ако това не бъде отчетено, особената жестикулация може да остане като лош навик. Не бива да се заюздват коне, докато зъбите не израснат достатъчно и венците не са зараснали. Изобщо, устите на младите коне трябва да бъдат редовно проверявани и особено когато им пробиват зъбите. При зъб, растящ накриво, или наличие на вълчи зъб трябва да се потърси помощ от ветеринар.

СЛЕДВА ……………… определяне възрастта на коня по зъбите!

Обадете ни се