ЗАЩО СЕ ПРОМЕНЯ МАСЛЕНОСТТА И ПРОТЕИНА В МЛЯКОТО НА КРАВИТЕ?


Описание на причините, които водят до промяна в маслеността и протеина, фактори които водят до тази промяна и начини да увеличим тяхното съдържание в млякото.

Принципно, съдържанието на мазнини и протеина са свързани с породата на кравите. Млякото от Холщайн (черно шареното) е с най-ниско съдържание на мазнини (най-ниска масленост) и протеин, докато Джерсей  има най-високото съдържание на двата компонента в млякото. Поради факта, че Холщайн (черно шареното) са най-високопродуктивните животни, те имат и като общо и по-голям добив на мазнини и протеин.

marpex blog image


1. М/Н - ОТНОШЕНИЕ МАЗНИНИ КЪМ ПРОТЕИН

Съотношение мазнини/протеин;

Синтезирането във вимето на кравата на мазнини и протеин може да варира в огромни размери в различни стада от една порода крави. Или като усреднена стойност протеина измерен в 2000 стада са получени 1.57% до 4.66 % е усреднено на 3.06 %. Маслеността варира от 1.77% до 5.98% е усреднено на 3.76%.

Тези данни са от реални стада в истинско реални ферми. Докато тази информация не дава кой знае каква информация по отношение породата от горната таблица се вижда за двете основни породи как се справят със синтеза на тези два основни параметъра на млякото.

ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПРОТЕИНА И МАЗНИНИТЕ В МЛЯКОТО

Има много фактори, които могат да доведат до промяна на съдържанието на мазнини и протеин в млякото и почти всички могат да се манипулират така, че да се увеличи. Разбира се в стадата където съдържанието на мазнини и протеин е по-малко от нормалното тази промяна на тези фактори ще доведе и до по-добри резултати. В стада с показатели над стандартните е по-добре да се фокусирате в увеличаване на общия млеконадой и така да увеличите и общото добивано количество мазнини и протеин.

ФАКТОРИ РАЗЛИЧНИ ОТ ХРАНЕНЕТО

Времето от отелването влияе еднакво върху маслеността и протеина. Най-високото съдържание на мазнини и протеин имаме веднага след отелването в коластрата. Нивата на протеин и мазнини в млякото  спадат до най-ниската си стойност между 25 тия и 50 тия ден след отелването и започват да се покачват, като стигат най-високата си стойност на 250 тия ден, когато започва да намля  отделянето на мляко.

Възрастта влияе по един и същи начин върху протеина и маслеността  в млякото, като ги намаля с увеличаване на възрастта на животното. Маслеността пада с около 0.2% годишно от първата до петата лактация в следствие от увеличаване в годините на млеконадоя (качване на млякото) и преживяните бактериални инфекции. Протеина пада с 0.02 до 0.05% с всяка измината лактация.  

Сезона влияе драматично върху маслеността и протеина (Фигура 1). Топлите и влажни месеци понижават маслеността и протеина в млякото. Има увеличение на маслеността и протеина през есента и студените зимни месеци. С повишаването на температурите на пролет, маслеността и протеина спадат. Това също се получава и от по-малкото приемана храна през летните горещи месеци.

marpex blog image


Маститите намаляват маслеността, но увеличават кръвният протеин в млякото. По време на мастит също се повишава и броя на соматичните клетки в млякото.

Намалянето на маслеността и протеина в млякото може да се получи и в следствие на проблеми с правилното охлаждане или прекалено завихряне, разбъркване и подобни пенообразуващи ситуации след издояването по време на съхранение.

Генетиката е причина за 55% разлика в маслеността и протеина. Тя има по-голямо влияние в сравнение с влиянието на околната среда и начина на живот на животните. Маслеността и протеина в млякото са много повече унаследими отколкото млеконадоя.  Млечността на животното е свързана по такъв начин с маслеността и протеина, че с увеличаване на млеконадоя спада процента масленост и протони и с увеличаване на маслеността и протеин се увеличава и млеконадоя. В години основната селекция се е водила за увеличаване на млеконадоя, което води до минимално повишаване на маслеността.

ФАКТОРА ХРАНЕНЕ И НАЧИН НА ХРАНЕНЕ

marpex blog image

От всички фактори влияещи върху маслеността и протеина в млякото, използваната храната и начина на хранене изглежда да влияят най-много и създават основните проблеми. Определено при резки промени се получават и драматични промени в маслеността и протеина. Изменението в стойностите на протеина и маслеността стават обикновено от 7 до 21 дни след промяната в храната или начина на хранене. Маслеността се променя 0.1 го 1.0 %, докато протеина 0.1 до 1.4 % при промени в храненето.

Както виждате от така представената информация най-ефективния начин да увеличите маслеността и протеина в млякото е като коригирате храната а не генетиката!!!

Обадете ни се