ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ФОЛИОТО ЗА ФОЛИРАНЕ НА БАЛИ, ФОЛИРАНЕТО И ФОЛИРАНИТЕ БАЛИ


1. Защо да фолираме бали?

marpex blog image

• Балажа може да бъде източник на сурови влакна в рецептата. Ако се нарязани преди силажиране, по-дългите стъбла могат да бъдат включени в дажбата и уползотворени от животното.• Позволява малки количества специални фуражни треви да се съхраняват като първокачествен силаж.
• Фолираните бали са повече транспортируеми и продаваеми, отколкото силажа в силажна яма. Балите могат да бъдат натоварени и транспортирани с минимални щети.
• Позволява да се произвежда силаж на хълмисти и високопланински пасища, които не са леснодостъпни с големи машини за силажиране.
• Избягват се огромните разходи за направата на скъпи силажни ями.
Има редица причини да се направят фолирани бали силаж (балаж):

2. Какво може да се фолира?

marpex blog image

Прилепянето след това на фолиото ще бъде още по-добро, тъй като ще поддържа първоначалната форма на балата след сламопресата.Балирането с мрежа е по-добро от сезала, тъй като дава по-добра и по-равномерна компресия;
бали.
Почти всеки фураж. Както при всяко правене на силаж, основната цел е да се произведе киселина за понижаване на рН на фураж, за да го запази. Силажите с по-високо сухо вещество са стабилни при относително високо рН (4.5 до 5.0) и изискват по-малко захар във фуражите, които се превръщат в киселина. Бъдете внимателни с много груби и стволови треви като зряла люцерна, тъй като стъблата могат да пробият филма за обвиване на балите - особено по ъглите на квадратните

3. Какво е нормалното съдържание на сухо вещество за фолиране?

marpex blog image


Идеалното сухо вещество СВ при балиране е от 45 до 55%. Балите направени във високата влажност (<30% СВ) може да загубят формата си, ако са натрупани повече от две бали една върху друга. Ако това се случи, има опасност да проникне въздух. Сухите бали (65% СВ) могат да имат по-малко съдържание на листа и повече стъбла, по-ниска плътност и по-висок брой плесени.

4. Колко слоя фолио са необходими?

marpex blog image

Трябва да се увеличи до шест или повече слоя за груби, стволови фуражи като зрели люцерни и летните едногодишни растения като суданка или сорго. Когато се използват само четири слоя фолио, фолираните бали изискват внимателно боравене и съхранение, за да се запази херметичността на балите. Използването само на четири слоя ще доведе до сравнително тънък слой фолио върху балите. Важно е да се предпазят опакованите бали от физическо увреждане.Минималната препоръка за всички фуражи е четири слоя на бала (по обиколката).

5. Подреждане на балите – с кое нагоре?

marpex blog image

Най-добре е да се подреждат върху плоските им краища, тъй като там е най-дебелото покритие на фолиото, което няма да бъде повредени толкова лесно.


Обадете ни се