ВАЖНИ ФАКТИ КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ЗАПЕЧАТКАТА СЛЕД ДОЕНЕ


Дезинфекцията на вимето, като запечатване след доене или пръскане на запечатка, могат да бъдат супер ефективни инструменти за предпазване от мастити при дойните крави.


Как работи запечатката след доене

marpex blog image

Броя на инфекциите предизвикващи мастит е в съотношение с мастито предизвикващите микроорганизми намиращи се на върха на цицката. Запечатването с дезинфектант веднага след доенето убива повечето вредни микроорганизми намиращи се върху цицката. Това води до намаляне на възможността тези вредни микроорганизми да попаднат във вимето също и да преминат от животно на животно по време на доене. Запечатката след доене не е толкова ефективна срещу вредните микроорганизми намиращи се във въздуха и околната среда. Намаляването на микроорганизмите намиращи се в околната среда се получава при поддържане на кравите чисти, обора и залата сухи. Също трябва да се поддържа много добра хигиена преди доене, като се използва пяна или друг дезинфектант за почистване на вимето преди доене и след това добре се подсуши. Важно е и доилното оборудване да функционира правилно. След като всички тези неща се въведат и изчезнат маститите и намалее броя на соматичните клетки в млякото, трябва да се продължава да се поддържа същата дисциплина докато стане навик.

Какво да очакваме

Повече от 50% от възможните инфекции на вимето могат да бъдат предотвратени с ефективни действия след доене. Запечатката след доене не влияе върху вече съществуващи инфекции. Тези съществуващи инфекции се лекуват по време на сухостоя. Жвотните със хронична податливост на мастит е най-добре да бъдат бракувани. Предпазването от нови случаи на мастити и излекуване на старите е процес, който се осъществява година след година. На практика намалянето на клиничните мастити и броя на соматичните клетки във вимето става за месеци не веднага, като с магическа пръчка.

Как да нанасяме запечатката след доене

marpex blog image


Запечатката след доене може да се нанесе с потапяне или пръскане. И двата метода са еднакво ефективни ако са изпълнени така, че дезинфектанта да покрива плътно цялата цицка. Трябва да се обърне внимание на това всички четири цицки да бъдат напълно покрити. Важно е запечатката да се нанася възможно най-бързо след доене.  

Правилно съхранение на запечатката

Съхранявайте запечатката след доене на хладно и сухо място. Не допускайте запечатката да замръзне. Дръжте тубите затворени за да не се замърсят и не използвайте след изтичане на срока на годност. Имайте в предвид, че някои патогени могат да оживеят въпреки третирането на вимето. Винаги четете внимателно етикета и се съобразявайте с инструкциите за нанасяне. Използвайте запечатката в правилната концентрация. Не я разреждайте, освен в случайте когато изрично е отбелязано на етикета. Ако я разреждате внимавайте използваната вода за разреждане да бъде чиста от вредни микроорганизми. Чашките за нанасяне на запечатка трябва старателно да бъдат изпразнени и измити след всяко издояване на стадото. Това да се прави също в случайте когато се замърсят и по време на доене. Никога не изливайте остатъчната течност от чашките за дезинфекция в оригиналната туба със запечатка вътре.

Кои продукти да използвате

Добрата запечатка трябва да бъде супер ефективна срещу най-често срещаните микроорганизми причинители на мастит, да бъде икономична, лесна за нанасяне и работа по принцип и не на последно място да остава вимето в оптимална кондиция. Удачни са и двата вида запечатка стандартна и филм образуваща.

Как да тествате запечатката

За съжаление всички производители, добри и лоши отбелязват на етикета почти едни и същи данни. Това прави почти невъзможно сравнението. Затова се предържайте към стария изпитан метод, като изпробвате качеството във вашите условия. Ако нямате мастити причинени от вредни микроорганизми и кожата на вимето е в оптимална кондиция това е вашата запечатка.

Какво да правим със запечатването в студено време

marpex blog image


При екстремни минусови температури или пронизващ студен вятър трябва да се концентрираме върху предпазване на цицките от замръзване или загрубяване на кожата. В студено време се препоръчва:


1. Цицките и въобще цялото виме трябва да се подсуши преди животните да излязат навън;


2. След запечатване, оставете за около 30 секунди запечатката добре да контактува с цицките и чак тогава добре избършете по възможност със суха кърпа за еднократна употреба;


3. Затопляйте запечатката в студеното време преди да я нанесете върху вимето за да съкратите времето за съхнене;


4. Осигурете места със завет за животните отвън;


5. Обърнете специално внимание на преснотелките, защото те са по-податливи към загрубяване на кожата и замръзване при екстремни температури и условия;


ОбобщениеПовече от 50% от новите случай на мастит могат да бъдат избегнати с използването на правилната запечатка. Нанесете запечатката веднага след доенето. Убедете се, че запечатката е покрила плътно целите цицки. Изискайте колкото се може повече по възможност достоверна информация за запечатката, която възнамерявате да ползвате. Приемете използването на запечатката като едно от най-важните ви оръжия в борбата срещу маститите.


Обадете ни се