ТЕЛЕТА! МАЙЧИНО МЛЯКО ИЛИ МЛЕКОЗАМЕСТИТЕЛ


Вечната тема: С какво е по-добре да храним теленцата, майчино мляко или млекозаместител вече не е толкова сложна и дълбока. Когато става въпрос за телеца важният фактор е качество и постоянство. Дали използвате майчино мляко или млекозаместител, важно е винаги да имате на ум постоянното даване и превръщането на цялата процедура по почистването и хигиенизирането в навик (рутина). Допълнително при храненето с млекозаместител или майчино мляко е от фатално значение качеството, защото голяма част от млекозаместителите на пазара или хранените майчини млека могат да доведат до потенциални проблеми за теленцата. Затова от основно значение за резултата е не вида използвана храна, а качеството и постоянството.

marpex blog image

С правилната подготовка на телето до отбиването си гарантираме тоновете мляко през целия живот на кравата. Това е важно да достигне до всеки фермер. Без никакви промени във фермата – нови обори, нови машини, скъпи супер концентрат и и т.н., само с малко по-добра организация и внимание към теленцата в периода до отбиване може резултата да се УМНОЖИ не само да се увеличи.

Обадете ни се