СТАДНИЯТ ИНСТИНКТ


Проявява се по следните начини:

         Младите коне често показват нежелание дa ce отделят от другите или се съпротивляват да работят сами.

         Кон, оставен сам, когато другите са отведени, често галопира насам-натам и дори може да прескочи ограда или врата.

         Група коне на полето обикновено имат водач на стадото и добре изразена вътрешна йерархия.Това е особено забележимо зиме, когато на земята им се разпръсне сено за храна.

 

 

Голямата сила на стадния инстинкт може да се използва за контрол на конете в следните случаи :

 

  •         Когато са в конюшня, конете са винаги по-спокойни , ако виждат и чуват други коне наоколо.
  •         При пътуване млад и нервен кон често се успокоява, ако има за спътник по-стар и кротък кон.
  •         Коне в пасището са винаги по-радостни, ако са компания. Такива, които трудно се хващат, често започват да се дават, ако бъдат окуражавани да следват другите-например към врата.
  •         Кон, пуснат свободно далеч от своята конюшня или пасище, се чувства несигурен и тревожен и има желание да се върне в познатите си околности. Обикновено той се връща в конюшнята или до оградата.

 

 

ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ

 

Дърпане назад, съпротива при впрягане. Причина: връзване преди конят да е успокоен. Връзване твърде късо, така че конят се чувства силно ограничен. Връзване  на неудобна за коня повърхност.

 

Ритане и хапане при вчесване. Причина: нервен конегледач, чувствителна кожа, грубо отношение. Вчесване срещу косъма. Натрупване на статично електричество по козинaта от търкане със синтетични инструменти.

 

He дава копита (за коване или подрязване).Причина: недостатъчни грижи за краката в млада възраст. Прибързан или груб подковач. По-възрастен кон може да страда от артрит или ставни проблеми и да му е трудно да стои на три крака.

 

Не влиза в затворено пространство (бокс, каравана). Причина: нервно и грубо отношение към него.Недостатъчно време, прекарано в бокса. Твърде бързо превозване в каравана, особено при завои. Недобре разположена каравана или камион с твърде стръмна или нестабилна рампа. Неправилно водене на коня.

marpex blog image

Ритане при пътуване. Причина: недостатъчно пространство, което поражда ограничености страх. Лошо шофиране и особено със скорост в завоите или рязко ускоряване и намаляване на скоростта.

 

Дърпане назад в каравана. Причина: връзване преди да е поставен задният ограничител и да е вдигната задната рампа. Твърде късо или високо връзване.

 

Съпротивлява се при обследване и обработване.Причини: страх, болка, нервен конегледач.

Обадете ни се