Психология на коня


  Разбирането на психологията на коня е ключ за успешната работа с него. Винаги, когато възникне проблем с коня, помислете как се е породил. Почти сигурно е,че проблемът е резултат от погрешно третирате на коня. Всъщност управлението на конюшнята е по-правилно да се нарича управление на коня. За да имате ефективен контрол над коня, е важно да разбирате техния естествен начин на живот.

ПСИХИКА НА КОНЯ

   Конете са стадни животни. В дивата природата те живеят в семейни групи u скитат по просторни пасища до 18 часа на ден. При опасност лесно се подплашват и се вдигат на бърз бяг, но когато са поставени натясно, хапят, ритат и блъскат в опит да се освободят. Когато са в група, бързо установяват стадна йерархия. Когато към групата се присъедини ново животно или някой напусне, редът в йерархията може да се промени. При това в групата може да има ритане, хапане, цвилене. Ако в разправията не участват жребци и ако конете не са подковани отзад, рядко има наранявания. Конете са големи, плашливи и непредсказуеми животни.

marpex blog image

Те също са чувствителни, имат отлична памет и много силно зависят от навиците си. Всички тези особености трябва да се използват ефективно при  работата с конете. Доброто съчетаване на естествените жизнени склонности на коня с дейностите по отглеждането му и ездата е ключ към цялостен успех в конното дело. Конете не различават добър и злото, но бързо се научават да реагират на отношението, което получават. Много векове те са били скитащи, тревопасни стадни животни и бързината е най-силната им защита от враговете. Дори новороденото конче бързо става на крака, готово да тича до майка си и, ако се наложи, да галопиращ ведно със стадото. Ритането назад (хвърляне на чифтета или къчове) в инстинктивна защитна реакция, за да се отблъсне нападащ отзад хищник. Затова, ако кон се изплаши, първата му мисъл е да избяга на галоп, хвърляйки чифтета. Ако изплашен кон бъде поставен натясно, инстинктът му го кара да си пробие път с ритници; може също да тъпче и блъска с предни крака. За защитното му поведение допринасят много острият слух, доброто зрение като напред, така и встрани, също и силното обоняние за всякакви странни и непознати миризми. Поради това конете реагират много бързо, когато нещо ги обезпокои. Първата им мисъл е да бягат; ако това е невъзможно, те се опълчват и влизат в битка. Поради тези причина е от съществено значение човекът, който работи с коне, да бъде спокоен по темперамент и смел. 

   Конете имат слаб разсъдък, но отлично помнят. Обучението им от най-ранна възраст може да развие доверчивост, надеждност и добри навици, които с времето да станат инстинктивни. Паметта им обаче може да работи срещу тях. Сепнат или уплашен от обстоятелствата или от човек, конят никога не забравя случката. Поставен в същата ситуация, той сякаш връща спомена и реагира по сходен начин. 

   Повечето лоши прояви на конете, както вътре така и извън конюшнята, са резултат на неправилно третиране от човека, особено в младостта им. Конят е животно на навика и се чувства добре при редовни грижи и установен ред в живота. Той може лесно да бъде разстроен от внезапни и неочаквани промени. 


Обадете ни се