ПРОВЕРЕТЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВАНАТА ЗА КОПИТА


Въпреки масовото използване на ваните за копита, те остават истинско предизвикателство в съзнанието на хората, които са ги опитвали и не са успели. Малко изследвания съществуват за правилното използване на ваните за копита. Затова е трудно да ги препоръчаме като единствено средство за предотвратяване, контрол или лечение на копитата. И все пак, ако се използват правилно, ваните за копита са иделано решение в комбинация с копитни спрейове и бандажи.

Използвайте следните четири въпроса, за да оцените управлението на вашата вана за копита. Накрая изчислете резултата си, за да определите колко добре работи вашата програма за управление на ваната за копита.


Въпрос 1. Променяте ли разтвора във ваната за копита в зависимост от броя преминали животни и обема?

За да определите дали променяте разтвора достатъчно често, разделете обема на ваната на броя преминали крави. Например, ако 60 крави преминават през стандартна вана за копита с капацитет от 200 литра, всяка крава се излага на 3.3 литра разтвор.

Вижте къде сте:

60 или по малко крави преминават през вана с обем 200 литра = 3.5л на крава или по-голямо (0)
61 до 80 крави преминават през вана с обем 200 литра = 2.8 литра до 3.5л на крава (1)
81 до 120 крави преминават през вана с обем 200 литра = 1.9 литра до 2.8л на крава (2)
121 до 240 крави преминават през вана с обем 200 литра = 0.95 литра до 1.9л на крава (3)
Повече от 241преминават през вана с обем 200 литра = по-малко от 0.95 литра на крава (4)

Имайте в предвид, че разтвора и преминаването през ваната за копита, изброени по-горе, не са твърди препоръки. Но колко често сменяте разтвора зависи и от условията във фермата. Това означава фактори като чистота на кравите, наличие на предварителна вана, движението на кравите, вид разтвор и концентрация, могат да повлияят, колко често трябва да се преминава през ваната.

Не забравяйте, че ваната за копита може бързо да загуби своята ефективност. Високите нива на органична материя (мръсотия) могат да неутрализират агентите за лечение на копитата, като антибиотици и меден сулфат.


Въпрос 2. Почиствате ли копита преди кравите да влязат във ваната за копита?

marpex blog image

Вижте къде сте:

Копитата и долната част на краката се измиват добре с вода преди животните да преминат през ваната. (0)
Копитата и долната част се оплакват с вода преди животните да преминат през ваната. (1)
Копитата и долната част на краката се обливат с вода в чакалнята преди доене. (2)
Кравите минават през водна баня преди ваната за лечение. (3)
Копита не се изплакват преди ваната за копита. (4)


Когато кравите вкарват големи количества тор чрез предварителната вана, тя може да се превърне в "течен тор". Всъщност, ако предварителната вана е единственото средство за изплакване на оборския тор от копита на кравата, ваната няма достатъчно време за контакт или налягане на водата, за да се премахне замърсяването с тор. Затова е задължително да се почистят копита добре, преди кравите да влязат във ваната за копита.


Въпрос 3. Как и къде поставяте ваната за копита?

marpex blog image

Вижте къде сте:


На изхода от залата и кравите преминават без спиране. (0)
Извън помещението на залата или на изхода от обора, кравите преминават спокойно. (1)
Извън залата I са принудени да преминават през специален коридор за да преминат през ваната. (2)
Вътре в залата. * (3)
На пътя на кравите, като те могат да избират дали да преминат през ваната. (4)* Ако антибиотични разтвори се използват в залата, има голям опасност за попаданат в млякото.


Ваните за копита обикновено се намират в изходните коридори на доилната зала или изхода от обора. Въпреки това, ключът към позиционирането на ваната е да задължи кравите да се движат през нея. Следователно, ако кравите имат възможност да стоят във ваната или да се задържат в изходните зони поради задръстване, ваната може да се замърси. Това може да превърне изходната зона в едно от най-лошите места за поставяне на ваната.Въпрос 4. Колко често кравите преминават през ваната за копита?
Вижте къде сте:


Ежедневно. (0)
Най-малко три последователни дни всеки месец. (1)
Поне веднъж месечно. (2)
По-малко от веднъж на месец. (3)
Само когато наистина има проблем с копитата и нищо друго не работи. (4)


Някои условия, като например ниски температури, може да ви попречат да използвате ваната всеки ден.


Ваната за копита не трябва да бъде единственият инструмент, който използвате за профилактика на проблемите с копитата. Вместо това я използвайте като част от контролна стратегия, която включва копитни спрейове или бандажи, каквото е препоръчано от вашия ветеринарен лекар. Използвайте стратегия за профилактика, когато по-малко от 5% от вашето стадо е поразено. Ако проблемните животни надвишават 5%, развийте програма за лечение с вашия ветеринарен лекар. Програмата за лечение може да се състои в използване на вана за копита в комбинация с локален спрей, бандажи за крака или антибиотици.


Заключение:
0-4 По-вероятно е ваната за копита да бъде ефективна при контролиране на проблеми с копитата.
5-9 Ваната за копита може да бъде ефективна, но само за първите няколко групи, които преминават през тях.
10-16 Ваната за копита не е ефективна при борбата с проблеми с копитата.


Използвайте резултата си, за да откриете области, където бихте могли да подобрите ефективността на използването на ваната за копита. След това работете с вашия ветеринарен лекар, за да отстраните тези проблеми.


Обадете ни се