ПРОДЪЛЖЕНИЕ!!! КОЯ ХРАНА Е НАЙ-ПОДХОДЯЩА ЗА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА КОНЯ!?


Какви са най-често срещаните причини за стомашно-чревни проблеми?

Д-р Кристине Финклер-Шаде: Според мен недостатъчното ноу-хау на хората, които хранят / стопанисват конете, и произтичащите от това грешки в храненето е все по-голям проблем.


Най-чести грешки са:

Хранене на твърде големи количества зърно / концентрат или по-малко груби фуражи;


Хранене на много замърсени фуражи, както груби (сено, люцерна) така зърна и концентрати;


Хранене на фураж с твърде високо, но също и с твърде ниско съдържание на хранителни вещества във връзка с нуждите на коня. И двете крайности са еднакво вредни. Все по-често се срещат собственици, които в стремежа си да обгрижват максимално добре своя любимец прекаляват с храната и така му причиняват огромна болка и проблеми. В пълна сила това се отнася и за другата крайност – недохранени животни от стремежа за повече бройки кончета в конюшнята, но без добре направен предварителен разчет на нужното количество фуражи;


Стрес на конете поради наличието на стресови фактори (лоши условия в конюшнята, груби гледачи и др.) , но и поради социалното поведение в групата (особено при по-ниско класираните коне в социалната йерархия в групата коне в конюшнята);


Прекалено големи количества храна на хранене и твърде дълъг интервал от време между последното хранене за деня и следващото сутрешно хранене, ако няма достатъчно достъп до груби фуражи (например коне само на сено);


Хранене на по-големи количества ечемик или царевица, които не са усвоени (проблем: ниска смилаемост на нишесте в тънките черва и произтичащата от това по-висока киселинност в дебелото черво);


Твърде високи нива на нишесте и / или захар в системата за хранене предизвикват все повече метаболитни заболявания;

Тук може да намерите всичко нужно за оптималното хранене на вашия кон без значение дали е спортен, за работа, хоби или просто за развлечение на децата: https://mpx.bg/marstallhrani

marpex blog image

Обадете ни се