ПРОДЪЛЖАВАМЕ СЪС СТРУКТУРАТА НА КОНЯ


Глава

Главата трябва да бъде суха, добре свързана с врата и пропорционална по големина на тялото. Между разклоненията на долната челюст трябва да има достатъчно разстояние, за да се осигури място за дихателната тръба (трахеята). Самата челюст не бива да е твърде широка. Трябва да има достатъчно разстояние под челюстната кост до шийната ямка, за да може коня да извива глава. Разположението на главата спрямо врата е много важно, защото влияе на дишането и на лекотата на извиването, което от своя страна, влияе върху контрола и баланса на коня. 

 Очи

 Очите трябва да са добри по размер и изражение, широко разположени, да дават простор на зрението. Изразителността им е ключова за темперамента на коня; трябва да излъчват смелост благородство, а не враждебност и злост, за да се разчита коня да работи добре.

 Муцуна

Муцуната трябва да бъде изящна с добре оформени ноздри. Челюстите трябва да са еднакво дълги. Ако е с презахапка (по-дълга горна челюст) или обратна захапка, конят може да има проблеми, когато откъсва тревата, макар да може да дъвче нормално. Това е наследствен недостатък, който може да се предаде на потомството, и коне с такива белези не бива да се използват за разплод. Ако захапката на челюостите е твърде тясна или твърде къса, изборът на подходяща трензела ще бъде затруднен.

 Уши

Ушите трябва да са опуснати, подвижни и съразмерни. Когато са наострени, трябва да са обърнати напред. Клепнали или увиснали напред или настрани уши не са дефект, но придават на животното унил вид; някои казват, че такива уши са признак за благороден характер.

Врат

Вратът трябва да е мускулест и по дължина и дебелина пропорционален на тялото. Горното му очертание трябва да е изпъкнало с добре изразен свод между холката и тила. Тежката грива, типична за жребеца, не се очаква при кобила или кастрат. Мускулите отдолу на врата трябва плавно да преливат в рамото без отчетлива граница. Вратът не бива да е твърде ниско свързан с рамото, така че да се образува голяма седловина между него и холката. Мускулите на врата и тяхната очертаност могат да се подобрят чрез правилна тренировка.

Рамо

Рамото трябва да е дълбоко, с изразен наклон напред от холката към долната точка на рамото. Тази форма предопределя по-добри ездови качества и по-издължени и плавни алюри. Лопатките трябва да са свързани близо една до друга; ако са широко разположени, те карат коня да стъпва по-неудобно за ездача и с по-ограничени движения. Гледани отпред, раменете трябва да очертават от холката надолу правилно, широко V, а не закръглено и издуто. Твърде изправеното рамо кара седлото да се измества напред, което поставя ездача в неудобна позиция и ограничава свободата на движение на коня. Този тип рамо е по-подходящ за впрегатните коне, защото предполага по-голяма теглителна сила.

marpex blog image

Холка

Холката трябва да е добре очертана и достатъчно висока, за да осигурява място за захващането на мускулите на рамото. Твърде изпъкналата холка затруднява оседлаването; твърде ниската пък позволява седлото да се мести напред, което причинява охлузвания в зоната на опаса. При зрелия кон холката и крупата трябва да са на еднаква височина. При по-висока крупа изглежда сякаш конят се спуска по нанадолнище, но има и добри състезателни коне с такава конструкция.

Гръден кош

Гръдният кош трябва да е умерено широк, така че за има достатъчно пространство за сърцето. Ако е  твърде тесен, конят ходи с много близко разположени предни крака и сякаш се застъпва с тях; ако е твърде широк, конят има тенденция да се олюлява в галоп и има ограничени способности в кариер.

Обадете ни се