ПОРОДИ КОНЕ Част II


БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН КОН

marpex blog image

Снимка ezdapress.com

През 2006 г. в София е учредена асоциация „ Български спортен кон”. Желаните за българския спортен тип коне екстериорно-конституционни особености са: благородна, пропорционална спрямо тялото, суха и елегантна глава с прав профил, големи изразителни очи; широки и подвижни ноздри и добре замускулени, широки челюсти; добре замускулена, средно дълга шия, свързана под правилен ъгъл към раменете.Тялото е с правилна гръбна линия и добра седлова позиция. Височината при холката е 165-170 ст. за жребците и 164-168 ст. за кобилите. Холката е средно висока или висока, а гърбът и поясницата са средно дълги и добре замускулени. Крупата е дълга, нормално наклонена; свързана с поясницата. Гръдният кош е достатъчно дълбок и широк с компактни хълбоци. Предните крайници са сухи, добре замускулени, с релефно очертани и здрави стави; еластични и средно дълги бабки; здрави, добре оразмерени и оформени копита; правилна постановка. Задните крайници са сухи, добре замускулени, с релефно очертани и добре изразени здрави сухожилия; еластични, средно дълги бабки с наклон от 50-55 0 ; добре оразмерени и оформени копита със здрав копитен рог; коректна постановка. Телосложението е хармонично. По темпераментът конят е сангвиник; има добър нрав; добре усвоява храната. 

КАРАКАЧАНСКИ КОН

marpex blog image

Снимка ezdapress.com

Краканските коне са автохтонна порода. Възникват към края на XVII и началото на XVIII в. чрез народна селекция. Те са примитивни и се използват главно за пренасяне на товар (до 300 kg), за планинска езда и лек впряг. Лесно се приспособяват към терените и променливите климатични условия на планината. Главата е малка, суха, с права профилна линия. Шията е къса, много силно мускулеста и в добра връзка с главата и гръдния кош, холката - ниска. Характерен е ниският ръст - 128-138 ст. при холката. Гърбът и поясницата са къси и здрави. Крупата често е свлечена и не много добре замускулена. Гръдният кош е широк, удължен, не дълбок. Крайниците са къси, със здрави кости и копита, а задните често са саблевидни. Най-често срещаните цветове са кестеняв, черен, сив и алест.

Живеят изключително табунно (свободно), като конете сами сменят надморкста височина на пасищата съобразно сезонните промени през годината. Поради това имат голяма устойчивост към редица заболявания, често засягащи културните породи коне. 

БЪЛГАРСКИ ТЕЖКОВОЗЕН КОН

marpex blog image

Снимка ezdapress.com

Българският тежковозен кон се отличава с масивно телосложение, здрава конституция,хубав   екстнериор, спокоен темперамент и отлична работоспособност. Тялото е удължено, имат закръглен гръден кош; главата е масивна, шията е къса, добре замускулена. Краката са сравнително къси със здрави копита. Цветът на косъмът е кестеняв, алест. Конете са средни на ръст -около 155 ст. при холката, тежат от 550 до 700 кг., гръдна обиколка - 190см. Предназначението на породата на този етап е производство на жребци за подобряване работоспособността на конете при използването им в селското и горското стопанство. Създадена е чрез възпроизводително кръстосване на местни подобрени породи и тежковозни кобили с руски и други породи тежковозни жребци. Племенната работа се концентрира В Института по животновъдство в Костинброд. За създаване на породата допринася племенният развъдник в Русе. 

БЪЛГАРСКИ РИСИСТ КОН

marpex blog image

Българският Рисист кон се отличава със средно голяма глава с прав профил и изразени очи, със средно дълга и права шия. Холката не е особено висока, височината е 153-162 см. Гърбът и поясницата са прави, средно дълги. Крупата с добре развита наклонена и средно дълга. Гръдния кош е средно широк, но не много дълбок, със заоблени ребра. Плешката и подрамото са със средна дължина, докато свирката е по-дълга. Бабките са къси, копитата често са големи и със здрав копитен рог. Основният цвят на породата е кестеняв, алест, черен и сив. Породата възниква в България чрез внос и възпроизводително кръстосване с коне Орловски рисак през 1954 г., Руския рисак през 1974 г. и от Американски рисак през 1981 г. През 2008 г. у нас е учредена и работи „Асоциация за ръзвъждане и отглеждане на Рисиста порода коне“.

Днес в България се провеждат над 15 състезания годишно по надпрепускане с двуколки в различни райони на страната на специално изградени за целта хиподрумни трасета. Този вид надпревари са изключително атрактивни, а публиката многобройна.


Обадете ни се