ОЦЕНЯВАНЕ ДВИЖЕНИЯТА И ЗДРАВИНАТА НА КОНЯ


  Накарайте ваш придружител да отдалечи коня ходом, да се обърне и да го доведе обратно. Проверете равномерността и дължината на стъпката, както и движенията на главата. Уверете се, че водещият коня по всяко време позволява свобода на движенията на главата и врата.

    Накарайте придружителя да отдалечи коня на тръс, да се обърне и го доведе обратно на тръс по възможно най-права линия. Проверете изправеността на движението, активността и равномерността на тръса, както и равномерността на движението на главата.

    Поискайте отново тръс и огледайте коня отстрани. Наблюдавайте общото поведение на животното.

    Когато оценявате коня на ход, предният и задният крак трябва да формират V под корема. Ако двата крака от едната страна изглежда, че се движат едновременно напред, ходът няма да е в правилен 4-тактов ритъм и това може да се окаже трудно за коригиране чрез тренировки. 

     В тръс краката трябва да се вдигат на еднаква височина При поглед отзад тазовите кости трябва да стоят на едно ниво, а скакателните стави да са еднакво активни. Главата и вратът трябва да бъдат изправени. Понякога, ако опашката се носи на една страна, това може да е признак за проблеми в гърба. Теренът, по който се тръстира, може да окаже значително влияние върху движенията на коня, също и дали е с подкови или без. Гладка и равна повърхност е най-добра за коня да покаже движенията си. Ако настилката е бетон или асфалт, ритъмът на стъпките ще се чува добре, което може да е много полезно за оценката на здравината на краката.

      В тръс движенията на главата и врата могат също добре да показват състоянието на коня. При здрав кон главата и вратът трябва да останат стабилни и балансирани, с много малко движение. Ако конят куца с преден крак, обикновено главата се повдига прекомерно, когато болният крак стъпва на земята; ако куца със заден крак, главата се навежда прекомерно, когато болният крак стъпва на земята. 

Обадете ни се