ОБЕЩАНО .... ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗРАСТТА НА КОНЯ ПО ЗЪБИТЕ (СНИМКИ)


Официалната възраст на чистокръвните и висококръвните коне се изчислява, смятано от 1 Януари (така е прието във Великобритания). Определянето на възрастта на коня по зъбите му не е научен метод. Точната възраст е записана в паспорта на животното. Все пак определянето на възрастта по зъбите е залегнало в практиката на и е полезно при покупката на кон и за оценка на неговия потенциал. То се прави чрез обследване на резците, заедно с цялостния оглед на животното. Когато правите заключение, имайте предвид породата, формата и състоянието на коня; начинът, по който е гледан; дали е живял навън и на паша през целия си живот; вида храна, с която е хранен. Всички тези фактори могат да окажат влияние върху цвета и дължината на зъбите. Например понитата почти винаги имат много по-къси и бели предни зъби В сравнение с чистокръвен кон на същата възраст, който живее в конюшня. При коне с малформации на челюстта например обратна захапка или презахапка, или коне с контузии, засягащи движението на челюстта, определянето на възрастта ще бъде по-трудно.

Когато определяте възрастта, конят трябва да е отвързан и да стоите отстрани с лице напред; с близката до коня ръка хванете челюстта отдолу, задържайки цялата муцуна. С другата ръка раздалечете устните на коня в зоната на крайните резци. Винаги гледайте и от двете страни, защото често има различия в зъбите отляво и отдясно. По-лесно е да се определя възрастта на периоди.

До 2-годишна възраст конят има само млечни зъби и изглежда очевидно млад;

От 2 до 4 години конят сменя млечните зъби с постоянни;

От 4 до 6 години постоянните зъби имат вече малко износване;

От 7 до 10 години устата е на възрастен кон: появяват се и изчезват „лястовичи опашки". Петната на чашката се изменят по форма и релеф.

От 10 до 15 години формата на чашката се променя. Често е налице вдлъбнатина на Галвейн. Петната на чашките избледняват. Зъбите са по-дълги и се срещат под по-остър ъгъл;

След 15-годишна възраст чашките имат триъгълна форма, зъбите са дълги, вдлъбнатината на Галвейн е изчезнала.Конят може да показва и други признаци на остаряване;

marpex blog image

marpex blog image

marpex blog image

Обадете ни се