Няколко важни неща, нужни за правилно вземане на решения при трудни раждания!


Общото правило кога идва времето да помогнем на животното да роди е: когато животното е в това състояние на неуспешни опити за раждане около час или имаме неправилно разположение на плода.  При видимо ненормално забавяне на процеса по раждане е от изключително значение за положителен резултат да определим причините колкото се може по-бързо и да ги коригираме. Опасността се получава също и от възможността плацентата вече да се е отделила и теленцето да вдишва околоплодните води.

Трудните отелвания може да са причинени от непълно разширение на матката, голям плод който не може да премине или грешното позициониране на телето. За всички тези проблеми е нужна професионалната намеса на ветеринарен лекар. Ако се установи грешно позициониране на плода, ще бъде много важно по най-бързия начин да коригирате положението и да го извадите.

Използвайте собствения си опит от предишни проблемни раждания, кога да повикате специализирана помощ, но се стремете да не стресирате животното прекомерно в този тежък за него и Вас момент или да го изтощите прекалено много. Пробвайте се да позиционирате телето в правилното положение само между родилните напъни (контракции) на животното.  Преди да започнете тези действия стерилизирайте колкото е възможно ръцете си и животното. Задължително използвайте ръкавици за да сте сигурни, че ще предпазите кравата и теленцето от зарази, както и Вас самите. Хигиената е едно от най-важните неща за съблюдаване в тази сложна за всички ситуация.

Възможни състояния на неправилно позициониране:

-        Единия или двата крака назад и под телето(плода);

-        Главата обърната назад;

-        Цялото теле (плода) обърнат със задницата;

-        Близнаци – едното напред, другото назад;

-        Телето обърнато, но не се нуждае от асистиране. Въпреки благоприятното разположение засмуква околоплодни води и трябва да се извади бързо;

Няколко примерни корекции при неправилно разположение:

-        Единия или двата крака обърнати назад: Избутайте внимателно муцунката назад, докато издърпвате обърнатото краче към вас. Издърпването да става, като хванете нежно копитцето и мушнете пръст под него и внимавате теглите да не се получат разкъсвания по вътрешните органи на кравата.


marpex blog imageПозициониране с едното краче назад

marpex blog image


Мушнете пръст под свивката за колянцето на теленцето и нежно издърпайте крачето напред


-        Позициониране с глава назад: Внимателно избутайте гръдния кош на теленцето навътре с ръка. След това се опитайте да извъртите главата към вас, като държите муцунката, докато сте избутали по-назад цялото тяло;

marpex blog image

Позициониране на главата назад

marpex blog image

Позиционирайте главата към правилната позиция за изваждане с ръка, докато дърпате крачетата навън внимателно


 -        Позициониране седалищно на теленцето: Тази позиция принципно е изключително неудобна и трудна за репозициониране. Ако е възможно избутайте теленцето внимателно напред за да може да насочите задните краченца в правилната за изваждане позиция;

marpex blog image

Седалищна позиция на теленцето

marpex blog image


Избутвайте нежно теленцето напред, като се стараете да издърпвате задните скакателни стави.

Внимателно изтеглете копитцата на теленцето към изхода, като ги държите в ръка за да предпазите вътрешните органи от разкъсване

marpex blog image

Дърпайте бързо!!! Силният натиск върху вътрешните органи може да стимулира мозъка да активира отново рефлекса в животното за отелване!

-        Близнаци: Напълно възможно е отелването да протече нормално. Все пак ако се наложи да помагате, първото и най-важно действие е да установите кои крака на кое теленце са преди да започнете да ги позиционирате и вадите.

-        Седалищно разположение с правилно опънати крака; Теленцето трябва веднага да бъде извадено. Използвайте скоба за израждане без да се опитвате да коригирате позицията; 

Използване на помощни въжета за отелване или скоби за отелване:

-        Помощните въжета трябва да се разположат в примка над копитцето, преди коляното. Така се получава по-добро разпределение на натоварването и по-малки наранявания по органите.

-        Скобата за отелване трябва внимателно да се разположи върху задните части на кравата, като въжетата се обезопасяват (окачат) върху специално заработените куки на изтеглящия механизъм. За да симулирате напън завъртете надолу главата на скобата. Внимавайте и се стремете това действие да се извършва в синхрон с естествените родилни напъни. По възможност използвайте скоба за отелване с подвижна глава за да може да изтегляте тленцето надолу. По този начин предпазвате таза от повреди.

marpex blog image

Обадете ни се