НОВО!!!! КАК ВЛИЯЕ ТРАНЗИТНОТО МЛЯКО ВЪРХУ НОВОРОДЕНИТЕ ТЕЛЕНЦА!!!


Новородените теленца не растат много през първата седмица от живота и изследователят на Университета в Guelph, САЩ Майкъл Стийл смята, че знае причината.

marpex blog image

Стийл ръководи лаборатория в катедрата по биологични науки на животните в университета, където той и екип от изследователи изследват различни фактори, които могат да повлияят на развитието и резултатите на теленцата. В неотдавнашен семинар обсъжда едно проучване, което сравнява храносмилателното развитие на телета в три сценария на хранене:

  • Коластра в първия ден, последван от незабавен преход към майчино мляко;
  • Коластра в първия ден, последвана от 5 хранения с 50% коластра и 50% транзитно мляко;
  • Коластра в ден 1, последвана от 100% коластра в следващите 5 хранения;

Екипът установи, че първата група хранени теленца нямат никакви развити хранителни власинки (villi) в червата, в сравнение с групите хранени с транзитно мляко и коластра. Няма значителна разлика в повърхността на червата от втора и трета група, което предполага, че транзитното мляко може да бъде адекватно за максимално развитие на храносмилателната система.

Стийл смята, че преходът на телето от коластра към мляко може да бъде също толкова важен или дори по-важен от други критични преходи в живота на млечното животно. „Ние се фокусираме много върху прехода по време на отбиването, но преходът от коластра към мляко при новороденото е друг изключително критичен момент“, отбеляза той.

Той казва, че рязкото преминаване от коластра към мляко изтрива важна хранителна фаза, при която кравите произвеждат богато на хранителни вещества мляко, което е с високо съдържание на енергия и съдържа важни хормони за развитието на теленцето. Фигура 1 показва обобщение на немски изследователи, което подробно описва състава на млякото от второто до петото доене.

marpex blog image

Състав на коластра и преходно мляко от първите пет доенета, в сравнение със майчиното мляко

„В допълнение към сухото вещество, мазнините, протеините и аминокиселините, преходното мляко е с по-високо съдържание от нормалното майчино мляко на биоактивни компоненти, които насърчават растежа, включително лактоферин, инсулин, олигозахариди, хормон на растежа и IGF-1. Това са всички компоненти, които Майката Природа възнамерява да достави на телето.

marpex blog image

Изследователят отбеляза, че фокусирането на млечната промишленост към постигане на пасивен трансфер на имунитет не е непременно лошо нещо, но не трябва да бъде единственият приоритет при храненето на новородени телета. В същото проучване за храненето, което сравнява майчиното мляко, транзитно мляко и коластра, и трите групи постигат успешен трансфер на имунитет, но въпреки това млечната група страда от храносмилателно недоразвитите.

marpex blog image

Обадете ни се