НЕЩО, КОЕТО ОБИКНОВЕНО ПРОПУСКАМЕ ПРИ ОТБИВАНЕТО


Теленцата, отгледани в иглута или отделни боксчета, могат да станат зависими от хората, и да очакват да им донесат храна и вода. Те трябва да бъдат "ОТУЧЕНИ" от това поведение.


Често цитираме ползите от отглеждането на теленцата в иглута или индивидуални боксчета, че те са по-здрави, по-малко податливи на пренасянето на инфекциозни заболявания и др. Недостатъкът е, че тези теленца са склонни да се адаптират към хората, които полагат грижи за тях и не знаят как да действат като попаднат в стадото или групата на подрастващите.


Иглутата и индивидуалните боксчета за отглеждане на теленца през първите месеци от живота им обръщат естествения инстинкт на теленцата да се пазят и избягват хората, когато те се приближат и започват да разчитат на хората за мляко и фураж. Това може да доведе до повече стрес при отбиването, което води понякога до намаляване наполовина приемът на сухо вещество. Всъщност, изследванията на Университета на Британска Колумбия показват, че на наиндивидуално настанените теленца може да им отнеме до два дни, за да намерят фуража и водата, когато за пръв път влизат в група.


Един от начините за борба с този обрат в поведението е да се провокира или създаде принудително стадният им инстинкт.


При отбиването и след като теленцата са групирани за първи път се препоръчва те да бъдат натикани в задната, най-отдалечена част от храната и водата на боксчето. Теленцата да се държат така за известно време и да бъдат пускани едно по едно, като се насочват към храната и водата. Ако не се ориентират, насочването може да стане като се натиснат леко в задната част, за да ги изместите в желаната посока. 


След като всички те бъдат освободени и насочени към източника на храна, повторете упражнението. Правете го отново и отново за да ги научите на стадно поведение.  

Обадете ни се