НЕ ПОДЦЕНЯВАЙТЕ ВАЖНОСТТА НА СТАРТЕРА ЗАЩОТО ....!


Това е тема от последния семинар на американски професори от Университета в Джорджия и фермери за оптимизация на млеконадоя, който се формира в първите няколко седмици от живота на теленцето.

На първо място за да имате отправна точка за да прецените, къде се намирате вие ви даваме цифрите за сравнение. Оптималните параметри за черно шарените теленца са, че те трябва да удвоят теглото си след първите 60 дни живот. Ето и обещаните цифри:

  •        24 часа – 60 дни: удвояване на теглото;
  •        61 дни – 120 дни: средно по 1 кг на ден;
  •        121 дни – 180 дни: средно по 900 грама на ден;

Според всички направени тестове в практиката, за да бъдат постигнати тези резултати и гарантиран заложения млеконадой в генетиката на черно шареното важна роля играе и стартера. Стартера добавя енергия и протеин към доставените чрез млякото или млекозаместителя! Развитието на търбуха зависи единствено и само от консумацията на стартер. Важно е да се отбележи, че с увеличение на консумирания стартер, повече хранителни вещества са на разположение на теленцето за да формира и нужния ни ръст.

marpex blog image

Има няколко фактора директно влияещи върху приемането на стртера:

Храненето с млекозаместител;

Трябва да се обърне внимание на количеството мазнини и съдържанието на мазнините;

Структуриран или на пелети е стартера;

Съчетаването на съставките и структурата им също са важни за приема. Не се ограничава само до зърненото съдържание и форма. Цяло зърно, начупено, валцовано, хидротермично обработено, съдържание на максимум 9% меласа и 4% мазнини!

Има някои основни препоръки към храненето за да се постигнат гарантирани резултати по отношение здраве и растеж. Наблюдавайте постоянно какво се случва с теленцата. При всяко посещение от ветеринар без значение на причината го питайте за състоянието на теленцата. Чиста вода и стартер трябва да са на разположение на теленцата по всяко време от третия ден след раждането. Водата да се сменя ежедневно.

Колко стартер трябва да се дава на теленцата според възрастта:

Дни 1 - 14 – 50 грама;

Дни 15 - 21 – 115 грама;

Дни 22 - 28 – 225 грама;

Дни 29 - 35 – 450 грама;

Дни 36 – 42 – 1 кг;

Дни 43 – 60 – 2 кг

Отбиване на календарен ден 42 от раждането при средно дневна консумация от 1 кг за 3 последователни дни

Обадете ни се