НАМАЛЯВАНЕ СТРЕСА ПРИ ТЕЛЕНЦАТА


Една от многото цели в отглеждането на теленцата е осигуряването на среда без стрес, която поема управлението на основните нужди на телетата.

Тези основни нужди включват: храна и вода, подслон, комфорт, задължителни ежедневни елементарни грижи и здраве.

Промените в която и да е от тези основни области, дори на пръв поглед малки промени, могат да доведат до големи промени в цялостното здраве и благосъстояние на теленцата.

За да прецените как се справяте във вашата ферма, направете крачка назад, за да разгледате следните области.

ХРАНА И ВОДА

Предлагайте фуражи, които отговарят на хранителните нужди на телетата през цялата година. По време на летните жеги или зимните студове, теленцата се нуждаят от добавена енергия, за да поддържат ефективен растеж (дневен прираст) и да позволят правилното функциониране на тялото. Това е важно за всеки етап от живота и включва коластра, майчиното мляко или млекозаместител, стартер и концентрат.

marpex blog image

Обадете ни се