НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ СВЪРЗАНИ С КОСЕНЕТО НА ЛЮЦЕРНАТА


Сезона за коситбата на люцерната бързо наближава с повишаването на температурите. Има няколко ежедневно повтарящи се въпроси от нашите клиенти, които са важни и заслужават внимание.

marpex blog image


Кога е най-точния момент за косене?

Може би това е и най-важния въпрос, защото ако това сбъркаме няма начина да компенсираме в последствие загубата на хранителни вещества и качество. За да се опредени точния момент, добре е предварително да сме наясно, колко време ще ни отнеме да окосим всичко. Колкото е по-топло времето по време на коситбата, толкова по-бързо ще остарява и люцерната. Нормално косенето трябва да започне с първите цъфнали растения (10% от посева) и да приключи преди 100% цъфтеж.marpex blog image

Трябва ли да кося по-рано за да може да се усвоява цялото растение от животните и да добавя малко слама за сурови влакнени?

Прекалено ранното косене води до по-малък добив като количество, но и по-големия проблем бързо оредяване и загубване на люцерната. Прекалено късното косене има много по-лошо влияние и води до намаляне до 40% на усвояемоста и хранителните качества на люцерната.

marpex blog image

Трябва ли да кося на всеки 30 дни?

Винаги се прави компромис в зависимост от ситуацията! Най-добре всеки може да прецени след колко време да коси, като се запознае как се изменят основните характеристики с развитието на растението: хранителна стойност – количество!

marpex blog image


Трябва ли да оставя люцерната да направи пълен цъфтеж поне един път през лятото?

marpex blog image


Ако целта ви е да запазите максимално дълго време люцерната задължително трябва да оставите поне веднъж да цъфне през сезона. Това е момента в който корените натрупват максимално количество въглехидрати (захари). Ако имате тежки презимувания и ви прави впечатление, че за разлика от други години не отговаря развитието на затоплянето на времето. Тогава пък е задължително да оставите растението да си възстанови максимално запасите на въглехидрати в корените, като цъфне поне веднъж в сезона. Най-добре това се получава при второто или третото косене.


Може ли след първото косене да кося люцерната рано за да мога да оползотворявам по-добре стеблата?

Този въпрос е свързан с горния. Ако искате да имате повече години люцерна не е добра идея, но ако планирате нови насаждение може да практикувате това за да има по-голямо усвояване.marpex blog image


До кога мога да кося люцерната в сезона?

За да презимува без поражения е добре последната коситба да бъде не по-късно от средата на Септември. Освен това е препоръчително последното косене да се извърши и по-високо за да може през зимния период високата част на люцерната да играе роля на снегозадържане. Така ще се получи и по-добро влагозапасяване и ще бъдат продуктивните пъпчици в долната част на корена и над земята защитени от студа от задържания сняг. Нормално добива от този последен, късен откос е сравнително малък и неоправдан, ако се вземе в предвид после по-трудното презимуване и по-ниския добив от първия откос следващата година.Обадете ни се