КОЙ КОГО ТРЕНИРА?


В един идеален свят, всеки неопитен ездач би имал кон-учител, който да му помага да научи, стъпка по стъпка, как да бъде отпуснат и как да стои балансиран, следвайки движенията на коня при всеки алюр, да разбере правилните помощи и да ги координира, за да повлияе на ритъма, хода и посоката на коня. Този „независим седеж” е крайната цел в дървото на обучението по езда, която използваме, за да надграждаме умения върху умения. Хубавото на логическата система за обучение на ездача е, че тя позволява на повечето ездачи да развият независим седеж. Уменията им на ездачи напредват до точката, в която те могат да влияят на конете поне през част от времето.

 

В идеалния свят всеки неопитен ездач би имал треньор с независим седеж, който знае как да въведе познанията, стъпка по стъпка, използвайки логиката на коня. Независимо дали сте на земята или на коня, вие обучавате коня си всеки път, когато работите с него. Хубавото на това да следвате логическа система на обучение, като дървото на обучението, е, че работите с коня си целенасочено. Почиствате коня, водите го, отивате на манежа, качвате се на коня, яздите или правите каквото и да е друго с някаква цел. Може да показвате на коня нещо, което той все още не знае, може да го карате да повтори нещо, което учи в момента, или да затвърди друго, което сте сигурни, че вече знае.

 

Ние, обаче, живеем в свят, който не е идеален. Начинаещи ездачи се влюбват в неопитни коне. Финансови ограничения може да стеснят избора на ездача. Нещата могат да започнат добре и след това, кон, който е напредвал добре, да остане на същото ниво или дори да свали нивото си.

 

Разбирането на логическата прогресия на уменията, които ездачът и конят трябва да усъвършенстват при напредване в дървото на обучение и на двамата, може да помогне на неопитните ездачи с неопитни коне да си представят следващата логическа стъпка. Ключът към успеха се крие в това ездачът никога да не иска от коня нещо, което е над нивото на самия ездач. Ето няколко неща, които младите ездачи с неопитни коне трябва да имат предвид:

 - Раздробете всичко на възможно най-малки стъпки.

 - Запомнете, че правилната работа от земя ще се отрази на работата от седло. Всеки път, когато работите с коня си, работете върху вниманието и връзката с коня и тези отношения ще се прехврълят при работата от седло.

 - Научете коня да се кордира. Когато конят се чувства добре при работа в кръг с корда, винаги имате „комфортна зона”, където да опитвате нови неща.

  - Да напредвате бързо не означава, че постигате повече. Ако можете да влияете на коня си с независим седеж и правилно приложени помощи само на ходом, продължете да работите на ходом за известно време. Всичко, което конят научи правилно и задълбочено на ходом, ще бъде пренесено на тръс и т.н.

 - Ако имате приятел, който знае как се кордира кон, го помолете да кордира коня ви, докато сте на гърба му, за да ви помогне да придобиете независим седеж на всеки алюр.

 - Ако имате проблем, направете крачка назад. Ако не можете да поддържате ритъма, релаксацията и баланса на галоп, върнете се на тръс. Ако конят ви не завива добре на тръс, се върнете на ходом, докато не започне да завива точно и правилно по всяко време. Ако е необходимо, се върнете към ходом, към кордиране и дори само към работа от земя. Върнете се обратно към мястото, на което нещата са работели правилно и започнете всичко отначало от тази точка. Помнете, че трябва да раздробявате всичко на съвсем малки стъпки.

 

Неопитният ездач с неопитен кон може сам да напредне достатъчно, за да се наслаждава на любителска езда или да участва в по-ниски категории състезания. За да се достигнат по-високи нива, обаче, те имат нужда от професионална помощ. Понякога неопитният ездач може да се окаже в затруднение, което е в най-добрия случай е разочароващо за него, а в най-лошия - опасно. Откриването на подходящия треньор, който да ви помогне, изисква старателно проучване.

 

Поинтересувайте се за философията на обучаващия. Потърсете някого с логична, систематична програма, която отвежда конете на ясно разграничими нива.

Например, дали треньорът започва обучението с работа от земя? Дали кордира коня? Как започва работата от седло? Как продължава обучението? Поискайте да наблюдавате как треньорът работи с други коне на различни нива от обучението, за да бъдете сигурен, че можете да разберете и да следвате логиката на конкретната система на обучение. Недейте просто да водите коня си при треньора, за да „поправи” определен проблем. Потърсете някой, който има програма, която „коригира проблемите” чрез изграждане на здрава основа от умения, които са логични за коня и  помагат и на двама ви да стигнете до следващото ниво.

 

Инструкторът по езда може да ви помогне да извлечете максимума от обучението на коня си. Така, като добрият треньор на коне има систематичен план за развитие на коня, така и добрия инструктор по езда има систематичен план за развитие на ездача. Треньорът/инструкторът трябва да определят крактосрочните цели (например постигане на правилно потегляне на галоп) и дългосрочните цели (например участие в състезания в определена дисциплина). Инструкторът трябва да може да определи от какви умения се нуждаете, за да може да яздите ефективно коня си, и да ви помогне да си поставите подходящи цели.

 

Още веднъж – наблюдавайте няколко урока. Потърсете инструктор с ясен учебен план, който поставя сигурността на първо място. Ученикът трябва да има ясна представа на какво ниво от развитието на уменията се намира и каква е целта на настоящия урок. Указанията на инструктора трябва да бъдат логични и ясни за ученика. Всички указания трябва да бъдат съобразени с уменията на ездача.

 

Всеки път, когато работите със своя кон, както вие тренирате коня, така и той ви обучава. Ако нито вие, нито коня знаете достатъчно, за да обучавате другия, потърсете помощ. Ако нямате представя как логически да изградите уменията си на ездач, за да отработите независим седеж, потърсете помощ. Ако не знаете как логически, стъпка по стъпка, да развиете уменията на коня, потърсете помощ. Ако не знаете как безопасно да комбинирате своите умения и тези на коня, потърсете помощ. Безопасността трябва винаги да бъде на първо място, още повече, когато  неопитен ездач има за партньор неопитен кон.

Източник: http://www.konete.bg/

Обадете ни се