КАКВО ОЗНАЧАВА ПРОВОДИМОСТТА Ω/m НА ИЗПОЛЗВАНИЯ МАТЕРИАЛ ВЪВ ВЪЖЕТО НА ЕЛЕКТРОПАСТИРА!?


За да направите правилен избор на въже за вашия електропастир е нужно първо да се запознаете с проводника на електричество използван в него. Когато коментираме ефективната работа на електропастира, един от най-важните фактори влияещи върху перфектната работа върху, който трябва да се съсредоточим е материала от който е изработен електро проводника вплетен във въжето, лентата или използваната тел. Независимо какъв тип енергизатор използвате във вашия електропастир, проводимостта на въжето играе огромна роля за ефективността на заграждението.Нека разгледаме три различни материала използвани за електро проводници: мед, неръждаема стомана, TriCOND и подчертаем предимствата и недостатъците на всеки, както и кой се справя по-добре в специфични условия.


КАКВО Е ПРОВОДИМОСТ

marpex blog image

МЕД/КАЛАЙ


ПРОВОДИМИ МАТЕРИАЛИ

За съжаление, нито един материал не позволява 100% от електрическия ток да преминава през него. Съпротивлението на електро проводника (измерва се в Омове Ohms), показва каква част от електрическия ток не успява да премине през електро проводника. За въжетата на електропастирите тази проводимост често се означава като съпротивление на метър или ома/метър Ω/m. Колкото параметъра ома/метър Ω/m е по-малък толкова е по-добра проводимост на материала, защото материала се съпротивлява на преминаващия ток по-мало и така повече ток преминава през него. Непосредственото предимство резултат от по-ниското съпротивление е, че е възможно да се захрани по-дълъг електропастир.

marpex blog image

Медта, която често при електропастирите се продава като мед с калаено покритие, е материала с най-малко съпротивление или най-голяма проводимост, което я прави най-ефективния материал използван за проводник в екетропасирите. Медта се отличава с 40 пъти по-висока проводимост в сравнение с традиционните материали (например неръждаема стомана) с еднаква дебелина. Това има пряка връзка с надеждността и дължината на захранвания електропастир. Това е причината медта много често да бъде използвана в изключително дълги електропастири.
Въпреки това предимство:
- Медта не е най-здравия материал;
- Склонна е към окисляване и скъсване с времето;

marpex blog imageЗа да се предотвратят тези недостатъци честа практика е медта да се покрие със слой от калай за да се избегне окисляването. Хибридния вариант от мед и неръждаема стомана често е използван за получаване, като резултат висока проводимост и здравина. Медта обаче е най-скъпия материал поради високата си проводимост. Това е и причината да се прецени внимателно струва ли си инвестицията във вашия случай.

TriCOND

marpex blog image


TriCOND е нов проводящ материал, който може да се похвали с 5 до 7 пъти по-висока проводимост в сравнение с неръждаема стомана със същата дебелина. 5 пъти по-висока проводимост означава, че можете да захранвате 5 пъти по-дълги електропастири. Това, разбира се, е далеч от 40-кратната по-висока проводимост на медта, но TriCOND е по-малко податлив на корозия и като неръждаемата стомана е „устойчив на ръжда” и по-евтин от медта! Всички тези фактори правят TriCOND отличен избор за средни и дълги електропастири, които трябва да издържат на силни метеорологични условия.
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

marpex blog image


Неръждаемата стомана е традиционният материал, използван в електропастирите и е изключително устойчив на скъсване. Също така е устойчив на ръжда, което го прави най-силният от електро проводниците използвани в елктропастирите. Недостатъкът е, че той осигурява най-ниската проводимост. Поради тази причина, въпреки че може да издържи на екстремни метеорологични условия и да издържи по-дълго от други материали, не е препоръчително да се използва неръждаема стомана за дълги или средно дълги огради, или за външни огради от всякакъв вид. Проводникът от неръждаема стомана е най-подходящ за малки огради, като по-малки падоци, пасища и огради в по-големи електропастири за да формират оградени зони.

Въпреки че неръждаемата стомана може да не е подходящ проводник за вашата електрическа ограда, се препоръчва да използвате аксесоари от неръждаема стомана (например съединители, дръжки на вратите и т.н.). Това осигурява дълготрайна връзка, която е устойчива на ръжда и корозия.

Поради относително голямата площ на съединителните звена (конекторите) спрямо проводниците, те нямат измеримо електрическо съпротивление.

marpex blog image


Внимание: проводящ материал от поцинкована стомана, напр. не трябва да се свързва с медни връзки, тъй като ще се появи корозия.


Препоръка за определяне на нужния ни проводник:
Както беше посочено по-горе, проводимостта и електрическото съпротивление на електро проводимия материал най-често се изразяват в ома / метър Ω/m. Ако съпротивлението на материалът на проводника е по-голямо от 1 Ом / метър Ω/m, той трябва да се използва само за огради с малка до средна дължина. Ако съпротивлението на материалът е под 1 Ом / метър Ω/m, възможно е оградата да е с дължина от няколко километра!По-малко съпротивление от 0.05 Ω/m – много добра проводимост за електропастири до 30 000 м;
0.05 до 0.5 Ω/m – добра проводимост за електропастири 18 000 – 30 000 м;
0.5-6.0 Ω/m – приемлива проводимост за електропастири 5 000 – 18 000 м;
6.0 до 15.0 Ω/m – лоша проводимост за електропастири 500 – 5 000 м;

Обадете ни се