КАКВО Е ДА ОТГЛЕЖДАТЕ ТЕЛЕТА СЪС СТАРТЕРА НА SALESTA, ГЕРМАНИЯ!?!


При раждането, теленцата са моногастрични (като прасета - не преживни животни). За да може телето бързо да стане преживно животно, то се нуждае от подходящ фураж, който способства оптималното развитие на търбуха Папилите са важни за оптималното функциониране на търбуха. Растежът на папилите в търбуха се стимулира главно от летливи мастни киселини, образувани по време на разграждането на скорбялата от зърнените култури. Благодарение на високи¬те си резорбционни способности, те абсорбират късоверижни мастни киселини, и по такъв начинподобряват общите енергийни запаси на телето.
Следователно, целта е теленцето да бъде наситено с високоенергийни фу¬ражи възможно най-рано. За формата на търбуха е от определящо значение механичното дразнене. Добавянето на сено (люцерна, например) е абсолютно необходимо. Освен това, добавянето на сено неутрализира киселини, като пре¬дотвратява случаи на субакутна ацидоза на търбуха.

Развитие на папилите на търбуха в зависимост от различните стратегии за хранене:

marpex blog image

Само мляко:Не е възможно развитието на папилите в търбуха.

marpex blog image


Мюсли, мляко плюс стуктурна храна:Оптимално развитие на папилите в търбуха.

Мюсли, мляко плюс стуктурна храна:Оптимално развитие на папилите в търбуха.


Salesta Kälberflocken – високоенергийнo мюсли за телета, сега с още по¬вече витамини и микроелементи!!

  • Висока смилаемост благодарение на над 50% съдържание на хидротермично обработени зърнени флейки
  • Оптимални стойности на протеини за бързо развитие на телетата
  • Висока усвояемост – много ранно захранване с фураж
  • Възбуждащо апетита
  • Много вкусен стартер за бързо растящи теленца (седмици 1-5)
  • Структура с Премиум качество – с добавена люцерна за ранно развитие на търбуха
  • Максимално усвоими хидротермично обработени зърнени флейки
  • Максимален прием на протеини, витамини и трейс елементи
  • Приемане от първата седмица


Препоръки за хранене:

marpex blog image

Kälberflocken може да се дава на телетата няколко дни след раждането до около 6-месечна възраст. Дозировка: до 2,0 кг./ден на животно. Моля, обърнете внимание на адекватните изисквания за хранене на преживни живот¬ни (допълва се със сурови и структурирани фуражи).


Аналитични съставки и съдържание
Суров протеин 18,0 %
ME 11,6 MJ
Сурови мазнини 3,0 %
Сурови влакнини 5,2 %
Пепел 6,7 %
Калций 1,0 %
Фосфор 0,5 %
Натрий 0,4 %
Магнезий 0,2 %

За повече информация и цена виж тук

Обадете ни се