КАКВО ДА ПРАВИМ ПРИ ПЪРВИ ИНДИКАЦИИ НА ДИАРИЯ ПРИ ТЕЛЕНЦАТА


Диарията при не отбитите телете (телета на мляко) все още продължава да бъде причина номер едно в световен мащаб за тяхната смъртност. Средната смъртност при не отбитите телете в световен мащаб е 7.8%, като от тези случаи 57% са в следствие на диария.
Още при първите признаци на диария (студени уши, изцъклени очи, обща липса на енергия, отпадналост), започнете да използвате продукт за хидратиране през устата на теленцето, за да предотвратите обезводняване. При малките теленца е задължително да не се чака, а веднага да се налеят с дренчер дехифратиращи вещества и след това да им се осигури постоянен свободен достъп на вода, докато изчезнат всички признаци на диарията. В съответствие със степента на дехидратация, ако телесното тегло на теленцето е намаляло с 10% или повече
В следствие от дехидратацията лекувайте с подходящи лекарства, препоръчани от вашия ветеринарен лекар.
Осигурете чиста, свежа, не замръзнала вода на воля по всяко време. Изследванията показват, че телетата, получаващи свободен достъп до вода спрямо такива с ограничен достъп, имат по-висок дневен прираст, по-висок прием на стартер и по-малко дни с диария.

marpex blog image


Ефекта от осигуряването на вода:

                                    Вода на воля    Без вода

Дневен прираст,грама    310                    200
Прием на стартер,грама  110                    80
Дни с диария                 4,5                       5,4


Изследвания в Университета на Илинойс (1994), демонстрира значението на храненето на млякото на телета с диария. Телетата се нуждаят от мляко в тяхната диета за осигуряване на необходимата енергия, за да се избегне допълнителна загуба на тегло.
marpex blog image


Направен е следния опит:
· Теленцата с диария са разделени на две групи. Едната група (Тест 1) теленцата се хранят два дни само с хидратиращ лечебен разтвор и след това млякото повторно се въвежда през следващите пет дни.
Другата група (Тест 2) теленцата са хранени с нормално разпределение на млякото и хидратиращия разтвор в продължение на седем дни.
Резултат:
· Теленцата от първата група (Тест 1) губят 1 кг за 2 дни и след това наддават с 680 грама за следващите 5 дни за нетна загуба от 3 кг. за 7 дни.
Теленцата от група (Тест 2) завършват с 1.5 кг прираст за 7 дни въпреки диарията.Заключение: Телетата трябва да се хранят с нормално мляко, тъй като те имат достатъчна способност да усвояват и използват млякото въпреки диарията.


Заключение препоръки:
Внимателно следете за най-малките сигнали за диария;
При първите признаци на диария, дренчирайте с орален електролит;
Лекувайте с подходящи медикаменти;
Осигурете чиста, прясна, не замръзнала вода по всяко време;
Осигурете на воля свеж стартер;
Продължавайте да храните с мляко теленца с диария;


Обадете ни се