КАК ВЛИЯЕ ТОПЛИННИЯ СТРЕС


Топлинният стрес е един от основните проблеми, които засягат производствения потенциал на млечните крави почти във всяка част на света. Повишената температура и влажност влияят отрицателно на приема на храна, което в крайна сметка намалява производството на мляко. Кравите с висока продуктивност са по-податливи на топлинен стрес от нископродуктивните. Топлинният стрес повишава телесната температура, което повлиява на синтеза на мазнини в млечните жлези. Освен че намалява производството на мляко, топлинният стрес намалява и качеството на млякото. Вътрешното метаболитно производство на топлина по време на лактация може допълнително да намали устойчивостта на кравите към високата температура, което води до променен състав на млякото и намаляване на добива на мляко. Топлинният стрес може да повлияе на различните компоненти на млякото, като мазнини, протеини, казеин и лактоза. Топлинният стрес може да увеличи броя на соматичните клетки, което показва намаляване на качеството на произведеното мляко.

marpex blog image

Освен това топлинният стрес може също да причини ендокринен дисбаланс като промяна в нивата на пролактин, щитовидни хормони, глюкокортикоиди, растежен хормон, естроген, прогестерон и окситоцин, което в крайна сметка влияе върху производството на мляко. Топлинният стрес чрез по-висока температура на вимето също може да причини мастит при млечните крави. В допълнение, топлинният стрес, може да предизвика намаляне на клетките в млечната жлеза, придружено с умиране на клетки и организма мине в режим да се самопрочиства от вредни, стари или болни клетки, намаленото количество на епителните клетки на млечната жлеза може в крайна сметка да причини спад в добива на мляко за винаги. От този преглед може да се заключи, че се счита, че топлинният стрес оказва неблагоприятно влияние както върху количеството, така и върху качеството на произведеното мляко. Топлинният стрес предизвиква тези въздействия чрез намален прием на храна, променена концентрация на хормони и патологични промени във вимето по време на мастит.

Обадете ни се