КАК СЕ ПОЛУЧАВА ВЪЗПАЛЕНАТА МУСКУЛАТУРА НА КОНЯ!?!


В следствие на еволюцията, коня се е оформил като животно което се спасява от опасностите в естествената му среда, като спринтира изключително бързо на кратки разстояния. Това означава, че може моментално да се осигури на мускулите огромно количество енергия във всеки един момент. Тази енергия обаче обикновено не е много ефективна и поради тази причина мускулите много бързо се изморяват. За да се компенсира това, организма на коня синтезира допълнителни количества мускулни влакна. Това е нормалния (аеробен) метаболизъм.

Ако скоростта на натрупване е по-голяма от това което се отделя като градивни елементи, метаболизма вече преминава в анаеробен. Тук получаваме вече и проблемите. Излишък на млечна киселина и радикали прави мускулите уязвими. Ако мускулът се пренатовари по време на упражнение, това води до микрофини сълзи и последващи мускулни болки и до възпаление мускулите.

За да предпазите от преминаване на мускулите в такова състояние при кратковременните натоварвания на мускулите е добре да се осигури директна енергия под формата на амино-киселини (протеин)! Запознайте се с нашите продукти богати на чисти амино-киселини готови за моментално усвояване:

https://mpx.bg/marAmino

marpex blog image

https://mpx.bg/marWest

marpex blog imageОбадете ни се