КАК ДА ОЦЕНИМ ЕНЕРГИЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ФУРАЖА!?!


До сега общият енергиен рейтинг на фураж се основаваше на смилаемата енергия (DE) в сухото вещество. Сухото вещество е реалното твърдо неразтворимо съдържание във фуража, което остава след като се изпари водата или по друг начин казано изсуши фуража. Съответно смилаемата енергия (DE) се изразява в единици Мега джоули на килограм сухо вещество (MJ / kg).

Междувременно реалната оползотворимата от коня енергия (ME) е в основата на оценката на качеството на фуража, тъй като тя реално не включва загубите на енергия през урина и газообразни утайки (метан). Изразява се също в MJ / kg сухо вещество. В резултат на това някои храни за животни на хартия имат ниско енергийно съдържание, което се дължи на променената основа за да останат само максимално усвоими полезни енергийни вещества . Колкото повече фураж допринася за производството на газ, толкова по-голяма е разликата между старата DE и новата ME. За да направим стойностите съпоставими, ние в marstall уточняваме както DE така и ME на етикета. За съжаление това условие на коректно исписване на реално усовимата енергия от фуража за нуждите на коня не е задължително. Поради тази причина може да срещнете голяма част от производителите на конски храни на отбелязват само смилаемата енергия DE!


За да придобиете представа за разликата в двата вида енергия погледнете табличката:

marpex blog image

marpex blog image

Обадете ни се