ИНОКУЛАНТИ ЗА СЕНАЖ/СИЛАЖ. КАК РАБОТЯТ !?!


Силажните инокуланти са добавки, съдържащи бактерии, произвеждащи млечна киселина , и други анаеробни бактерии (като Lactobacillus buchneri). Тези инокуланти се използват за да променят и засилят ферментацията в сенажа (люцерна, трева, зърнени култури). Целите са по-бърза, по-ефективна ферментация с намалени загуби при ферментацията, подобрено качество и вкусови качества на фуража, по-дълъг период на използване на така направения сенаж и подобрения в състоянието и продуктивноста на животните. Силажните инокуланти са станали много по-добри и по-сложни през последните 30 години и изискват по-внимателен поглед.

КАК РАБОТЯТ

marpex blog image
Най-често срещаните киселинно синтезиращи бактерии в търговските инокуланти са Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, различни видове Pediococcus и други видове Lactobacillus. Видовете и специфичните щамове на киселинно синтезиращите бактерии в търговските инокуланти са избрани, защото растат бързо и ефективно и произвеждат предимно млечна киселина. Те увеличават скоростта на ферментация, предизвиквайки по-бързо намаляване на рН. Продуктите на ферментацията се изместват, което води до по-голямо количество млечна киселина и по-малко оцетна киселина, етанол и въглероден диоксид. Тпва е така, защото млечната киселина е по-силна от оцетната киселина и съдържа почти толкова енергия, колкото оригиналните захари.

ПОЛЗИ

marpex blog image
Подобреното запазване на сухо вещество в сенажа се дължи на по-ефективната ферментация на млечната киселина. Нежеланите ферментации произвеждат големи количества въглероден диоксид CO2, който се губи в околната среда, което води до загуба на сухо вещество, процес известен още като "свиване". Определено количество силаж се използва в процеса на ферментация и се губи. Видимото свиване всъщност е загуба на ферментация и не трябва да се бърка със “утаяването” на силажа. Например, чрез използване на инокулант за силаж, загубите на сухо вещество в добре направения сенаж могат да бъдат намалени от 15% на 10%, намаление до 5%.
Подобреното състояние на животните, особено охотата на приемане на фуражите и усвоимостта, се дължат отчасти на по-ефективното използване на млечна киселина в сравнение с оцетната киселина в търбуха. Изследванията напоследък доказват някои подобрения и в смилаемостта на суровите влакнени. Производството на амоняк може да бъде намалено, защото по-бързата ферментация води до по-малко разрушаване (загуба) на протеина и по-добро усвояване на протеина.
Сенажа в процес на ферментация, известен също като "аеробна стабилност", може да бъде подобрен или влошен от киселинно синтезиращите бактерии доставени с инокуланта. Намалената оцетна киселина може действително да намали срока на годност на сенажа, но това може да се компенсира от пониженото рН, особено при люцерновите сенажи. Целта на инокулантните съдържащи L.buchneri, е да удължат срока на използване на сенажа.

КОЛКО ДОБРЕ РАБОТЯТ?

marpex blog image

Използването на бърза математика показва, че ако качествен инокулант струва 2,00 лева с ДДС на тон сенаж, и ако сенажа се оценява на 100 лева без ДДС на тон, дали инокулантът сам се плаща? Ако загубите от ферментация на сухото вещество се намалят с 3% а не с 5%, както отбелязахме по-горе, лесно би се изплатил само чрез намалено свиване, преди дори да се вземат под внимание потенциалните подобрения в срока на използване и подобряването на животните.Люцерната, тревната смеска или житните култури реагират добре на инокуланти. Обаче, не всички инокуланти са еднакво успешни в подобряването на ферментацията, срока на годност на сенажа или подобреното състояние и продуктивност на животните. Проучване за оценка на инокулантите показва, че ферментацията е подобрена в над 70% от проучванията за люцерна и трева. Подобряването на млеконадоя и ефективността на хранене се наблюдава при повече от 60% от случаите. В някои изследвания подобренията в производителността на животните са значителни. Важно е да се има предвид, че различните инокулантни не са еднакво ефективни и че тези проучвания вероятно включват някои посредствени инокуланти, както и някои, които се представят добре.
Дали ползите от използването на инокулант са по-големи от цената на продукта, понякога може да бъде предизвикателен въпрос на ниво ферма. Трудно е за един земеделски производител да види „намалени загуби на сухо вещество“ и финни подобрения в производителността на животните, дори когато те съществуват. Дали увеличената печалба или производството на мляко се дължи на инокуланта, или се дължат на някои от многото други фактори? Университетските изследвания, проведени от някои от специалистите по силаж, показват, че наистина някои от инокулантите работят много добре в определени ситуации. Много фермери, производители на млечни и месни продукти с говеда и овце използват инокуланти, като задължително условия за качествена ферментация.

КОГА ИНОКУЛАНТИТЕ РАБОТЯТ НАЙ-ДОБРЕ?

marpex blog image


Ако има висока естествена популация на млечнокисели бактерии, е по-малко вероятно инокулантът да доминира във ферментацията и да осигури полза. Дългото време за увяхване (повече от 2-3 дни), ниска влажност (под 60%), валежи по време на увяхване след косене и високи температури по време на увяхване намаляват шансовете на инокуланта да бъде толкова успешен, защото тези ситуации увеличават естествено срещащите се, но по-малко ефективни бактерии , Следователно условията за най-голям шанс за икономическа полза от инокулант биха били:

  • по-ниски температури на увяхване;
  • бързо сушене през лятото (до 1 ден);
  • по-високи влажност (65 - 70%);

Когато откоса е намокрен от дъжд, върху културата се пръскат нежелани почвени клостридиални бактерии. Понякога е трудно да се доминират тези нежелани бактерии от бактериите в инокуланта и резултатът може да бъде неефективна ферментация. Също така, тъй като захарите са основната храна за киселинно синтезиращи бактерии, ниските нива на захар в люцерна могат да ограничат успеха на инокуланта. Валежите разтворят някои от разтворимите захари, което може да бъде ограничаващо за успешната ферментация.

РОЛЯТА НА ЕНЗИМИТЕ

marpex blog image

Някои по-нови инокуланти съдържат бактерии, които произвеждат свои собствени ензими, които подобряват усвояемостта на влакнините и следователно смилаемата енергия и прием.Ензимите понякога се включват в инокуланта. Ензимите включват целулази, хемицелулази и амилази, които подпомагат разграждането на целулозата, хемицелулозата и нишестето. На теория, тези ензими разграждат някои от влакната и нишестето по-рано от нормалното и следователно осигуряват допълнителен първоначален субстрат(храна) за ферментация на бактериите. Резултатите от изследванията са смесени и степента на включване може да е недостатъчна за желаните резултати. Разходите за продукта и ефективността трябва да бъдат доста добре преценени.


Обадете ни се