ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ ПРОТЕИНА В ДАЖБАТА НА ПРЕСНОТЕЛКИТЕ!!!


През последните 3 гестационни седмици енергийните нужди се увеличават поради развитието на плода и производството на коластра. Млечната жлеза на 4 дни след отелване увеличава нуждите от глюкоза 3 пъти, аминокиселини - 2 пъти и мастни киселини - 3 пъти в сравнение с матката при 250 гестационни дни.

В същото време приемът на сухо вещество се намалява в началото на лактацията. Това несъответствие между приема на хранителни вещества и търсенето генерира отрицателен енергиен баланс към края на бременността, който се удължава с няколко седмици след отелването.

Приемът на сухо вещество при преснотелки е недостатъчен, за да поддържа лактацията. Скорошно проучване, оцени ефекта от храненето с дажба с повишен суров протеин върху млеконадоя и метаболизма при преснотелките.

marpex blog image

В продължение на 21 дни след раждането изследователите хранеха три дажби:


16,0% протеин с 5,0% неразградим в търбуха протеин на базата на сухо вещество;
18,7% протеин 7% с неразградим в търбуха протеин на базата на сухо вещество;
21,4% протеин с 9,0% неразградим в търбуха протеин на базата на сухо вещество;


Диетите са сходни по отношение на енергията.

В обобщение, чрез увеличаване на нивото на протеини в храната до 19% от сухото вещество, преснотелките:

Увеличен прием на сухо вещество (17.0 срещу 15.6 кг / ден при крави, хранени съответно 16 и 19% суров протеин в дажбата), 4% масленост с корекция на мазнини (31.4 спрямо 34.9 кг / ден), млечен протеин (1,02 срещу 1.18 кг / ден) и добив на млечни мазнини (1.22 спрямо 1.32 кг / ден).
Намалена промяна на състоянието на тялото (-0,85 спрямо -0,42 единици).
Тези констатации показват, че увеличаването на предлагането на протеини с помощта на добавки съдържащи неразградим в търбуха протеин в дажбата на преснотелките има благоприятно въздействие върху производителността и енергийното състояние на преснотелките.
В заключение, тези изследвания показват, че е полезно да се хранят високопротеинови диети на преснотелките първите 3 седмици след раждането.

Обадете ни се