ДВИЖЕНИЕ НА КОНЯ


Способността на коня да се движи леко до голяма степен зависи от неговата структура, порода и тип. Кон с добри движения работи еднакво успешно както с предницата, така и със задницата си. 

  За да се движи добре с предницата, той трябва да е активен с раменете, коленете и бабковите стави. Конят трябва да се движи право напред с подходяща за неговата структура стъпка. Движенията му трябва да излъчват лекота, което лесно се получава, ако лактите му са правилно поставени, така че да има достатъчно пространство от тях до ребрата. Повдигането на колената трябва да е минимално, а ако е по-голямо, конят би бил по-подходящ за впрягане, отколкото за езда. Кон с по-право рамо рядко има добър ход: той има къса крачка и не е бърз. Конят за изложба (show horse) трябва да се движи напред и изправен. Състезателни коне, чийто ход е прав, са много по-малко предразположени към разтежения и травми. 

  Движението на задните крака е също толкова важно. Добрата работа идва от силно развитите поясница, бутове и бедра, а също и от активните скакателни стави. Задницата трябва да излъчва сила и мощ. Движението и тук трябва да е право напред, като скакателните стави трябва да са изнесени достатъчно напред под тялото. 

  Когато един здрав кон с добре работещи стави е (в тръс и се отдалечава, трябва да може да се види всяко негово копито отдолу, когато е в горна точка. Малки изключения може да има при млади коне, особено когато тръстират водени, а също и при 4-годишни коне под седло. Недобър баланс и неразвита мускулатура може да са причина копитата да не се виждат добре. С израстването на коня, когато той включва все повече задницата си, леките дефекти в неговото движение често изчезват. Опитният подковач може да направи много за подобряване движението на коня. 

НЕПРАВИЛНИ ДВИЖЕНИЯ 

  Замятане встрани. Това е изхвърляне на предното копито навън, особено при тръс, и макар това движение да изглежда породено от под коляното, то е свързано със сгъването на лакътя. В покой такъв кон стои с обърнати навътре копита - „завърната постановка". Така може да действа единият или и двата предни крака. Ако замятането е умерено, вредата за коня е малка, освен ако той не е за изложба. Прекомерното замятане предполага големи натоварвания на бабковите стави, което може да причини увреждания.

marpex blog imageЗамятане навътре. Ходом и на тръс конят поставя едното си копито пред другото; това може да става с един или и с двата крака. Това е по-характерно за коне с тесни гърди. Прекомерното замятане навътре води до по-често спъване и дори падане. Малки отклонения са приемливи. Колената на такъв кон трябва да се огледат добре за белези от травми.

marpex blog image

Копита, обърнати навън. Коне, които стоят с предни или задни копита, обърнати встрани, обикновено си търкат краката, като удрят една в друга бабковите си стави. Това личи по издутите бабкови стави и/или охлузената козина там. Това е сериозен недостатък и такъв кон най-често трябва да носи протектори при езда, което пък може да доведе до други проблеми.

  Бъчвообразност на задните крака. Това често е свързано с ограничена подвижност на гърба, когато задните крака са извити навън. Това е трудно забележим недостатък.

  Застъпване, застигане. Това не се приема за недостатък, защото обикновено може да се коригира. Проявява се при тръс, когато задното копито удря отдолу копитото на предностоящият крак. Това става, защото предното копито се бави и бива застигнато от задното. Понякога това се проявява при свободно движещи се млади коне, които още не са добре балансирани, не са развили сила под ездача и затова не могат да отбременяват предните си крака. Със заякването на коня и подобряване на равновесието му, проблемът изчезва. Друга причина е твърде бързият тръс, което обикновено е грешка на ездача - при забавяне на тръса застъпването изчезва.

Понякога неправилната конструкция на коня е причина за застъпване. Лечението са тренировки за развитие на мускулите. Ако копитата са твърде дълги напред (или високи), това също може да води до застъпване, но лесно се поправя от подковач.

marpex blog image

 Засичане. Това става, когато задният крак се протяга повече и върха на задното копито опира или удря предния крак в зоната между коляното и петките. Обикновено по-засегната е долната част на предния крак, особено издатините над петките, Засичането по-високо може да причини сериозни увреждания на сухожилията отзад на крака. Най-често се проявява при галоп или прескачане, или при нарушаване на равновесието.

marpex blog image

Обадете ни се