8 СТЪПКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СПАЗВАТЕ ЗА ДА НАПРАВИТЕ КАЧЕСТВЕНИ ФОЛИРАНИ БАЛИ


Фермерите, които искат да направят качествен люцернов сенаж във фолирани бали трябва да спазват точно някои основни правила. С все по-нестабилното време през пролетния сезон и много по-високите хранителни качества на сенажа от люцерна, все повече фермери обмислят по-сериозно възможността за направата на фолирани бали. Този тип съхранение на люцерната ги прави и независими през зимния сезон от колебаещите се цени на зърната. Така до някъде въпреки ниските цени на млякото могат да бъдат спокойни за изхранването на животните и стабилни доходи от постоянния млеконадой. Сенажа от люцерна представлява идеално консервирана сочна люцерна със запазени всички хранителни вещества с помощта на увиването в полиетиленово фолио при специални условия. С изключването на кислорода от досега с люцерната получаваме превъзходен и незаменим фураж за преживни животни (крави, овце), но може да получим и напълно провалени бали. Пълни с нещо много доближаващо се до тор. На 100% неизползваеми и дори вредни за изхранване. Разликата в това, какъв ще бъде крайния резултат се определя до колко изпълняваме основните стъпки за направата на сенаж от люцерна във фолирани бали.

marpex blog image

1. Качество на люцерната. Логично най-добрия фураж се получава и от най-добрата суровина. Люцерната се балира, когато има най-високо съдържание на хранителни вещества. Това за България е първия и втория откос в периода от началото до средата на цъфтежа. Имайте в предвид, че различните сортове люцерни могат да имат и различна точка на най-добри хранителни качества. За да бъдете сигурни, кога е този момент за вашата люцерна питайте доставчика на семена да ви даде точни характеристики на съотношението протеин сурови влакнени или в коя фаза от развитието на растението има най-много синтезиран усвоим суров протеин.

marpex blog image

2. Не намачквайте люцерната по време на косене. Не пресовайте люцерната по време на косенето. Косете веднага след като се вдигне росата, без да притискате по никакъв начин люцерната за да сте сигурни, че цялата влага ще остане в растението а не извън него.

marpex blog image

3. Косете на максимално широки откоси. Това е необходимо за да постигнем бързо и едновременно повяхване на люцерната в целия откос. Трябва максимално бързо да достигнем 55-65% влажност, което нормално се получава в порядъка от 4-6 часа след окосяването.

marpex blog image

4. Не разхвърляйте откоса. Не пипайте откоса по никакъв начин и поради никакви причини до момента в който е нужно да го съберете за да бъде балиран.

marpex blog image


5. Балирайте при максимална плътност на балата. Съберете откоса при нужда и го балирайте при максимална плътност на балата за да намалите до максимум кислорода във вътрешността на балата. Сламопреси с нарязващ апарат увеличават няколкократно плътността и от това следва и намалено количество въздух в балата. Така се подобрява правилната ферментация. Внимавайте при подбиране на сламопреса и фолираща машина да работят с един и същ диаметър бали. От високата влажност следва и по-голямото тегло на фолираната бала. Поради това съобразете и подемните възможности на техниката с която разполагате.

marpex blog image

6. Фолирайте. Фолирането да става с поне 50% презастъпване и 50-55% удължаване на фолиото. Фалирайте само в сухо и сравнително топло време за да може лепилото по фолиото да залепне към балата за да няма въздушни джобове.

marpex blog image

7. Стифирайте балите на форми. Съхранявайте балите върху относително равни терени без остри или големи камъни. Поставяйте по възможност плътно балите една върху друга на максимална височина за да могат да се пазят една друга от слънцето. Така се запазват от слънчевото изгаряне и намаля до минимум конденза от разликите в температурите от двете страни на фолиото. По възможност ориентирайте купата с бали в посока север – юг. Така ще бъдат еднакво облъчвани от слънцето от двете страни.

marpex blog image

8. Наглеждайте така фолираните и складирани бали редовно. При забелязване на фолирани бали с повредено фолио ги залепете веднага със специално тиксо направено за тази цел.


Успешен сезон!


Обадете ни се