5 КЛЮЧОВИ ПРАВИЛА ЗА ЗДРАВИ И ВИСОКОПРОДУКТИВНИ ПРЕСНОТЕЛКИ


В момента единствената възможност за моментално увеличение на издоеното мляко е като се работи с преснотелките. Те имат голям производствен потенциал, но ако не ги настроим правилно, те няма да могат да постигнат оптимално ниво на производство. Преснотелката преживява различни промени, които могат да стресират имунната й система, което от своя страна я излага на риск от различни метаболитни нарушения. Проблемите, които възникват през този период, могат да засегнат производството на мляко както през настоящата лактация, така и в бъдещите лактации. Стратегиите за управление, които включват внимание към детайлите, съчетано с адекватно хранене, могат да помогнат за идеален старт на лактацията. По-долу са описани пет стратегии, които ще ви помогнат да гарантирате успешен резултат от преснотелките и увеличаване на общото ниво на млеконадой на вашето стадо.

1. Разработете стратегии за хранене на сухостойните, в родилното и преснотелките и следете приема на сухо вещество

marpex blog image

Дажбите в сухостоя и преди отелването, които включват оптимални нива на витамини и микроелементи и са балансирани на енергия и протеин, ще дадат на преснотелките началото, от което се нуждаят. Уверете се, че вашата диета на преснотелките съдържа висококачествени фуражи и позволява на кравите бавно да направят прехода от родилно към високопродуктивна преснотелка. След няколко седмици дажбата се променя значително и е необходимо време микробите на търбуха да се адаптират към тези промени. Като правило, поддържайте промените в дажбата на хранителни вещества, между родилно и преснотелки до 10% или по-малко.

Следете приема на сухо вещество на преснотелките. За да насърчите приема на сухо вещество, преснотелките винаги трябва да имат лесно достъпен фураж. Важно е да се има предвид, че приемът на сухо вещество при нормални крави обикновено се увеличава по-бързо от приема на сухо вещество при първотелки. Ако приемът на сухо вещество изостава, трябва да се изследва дажбата внимателно и здравословното състояние на тези отделни крави. Качеството на фуража също трябва да бъде проверено, тъй като нискокачествените фуражи могат да доведат до високи нива на неустоими протеини, което ограничава и колко кравата може да яде, забавяйки скоростта на приема на сухо вещество през това критично време.

2. Осигурете чисто, удобно легло и прясна вода.

marpex blog image

Въвеждането в стадото след отелване може значително да повиши нивата на стрес в преснотелките. За оптимизиране на комфорта на кравите е задължително осигуряването на чистата и комфортна среда. Леглата трябва да са удобни, редовно почиствани и дълбоко заслани с постеля, за да насърчават лежането и работата на търбуха. Помещението е друга възможност за осигуряване на адекватен комфорт на кравите. Важно е също така да се прилагат стратегии за управление на топлинния стрес. Управлението на топлинния стрес трябва да започне още от сухостоя, за да се смекчат всякакви потенциални отрицателни ефекти, включително намалено тегло при раждане на телето, лош имунен статус както за кравата, така и за телетата, както и намалена ефективност на храната и прием на сухо вещество. Тези стратегии за смекчаване на топлинния стрес трябва да продължат и след отелването, за да поддържат комфорта на кравите и да поддържат приема на сухо вещество.

Важността на осигуряването на чиста и прясна вода по всяко време през този период не трябва да се подценява. Водният източник трябва редовно да се проверява за постеля и други отпадъци и да се почиства редовно. Водата също трябва да се тества редовно за качество. Препоръчва се осигуряването на минимум 10 см достъпно пространство за вода за крава, както и осигуряване на множество точки за достъп до водата, за да се сведе до минимум възникването на проблеми с главните животни в стадото.

3. Управлявайте социалното взаимодействие в старото и плътността на отглежданите животни.

marpex blog image

Тъй като преснотелките са изложени на риск от различни метаболитни проблеми и имунният им статус може да бъде лесно компрометиран, важно е да се управлява социалното взаимодействие в рамките на групата преснотелки. Ако е възможно, поддържайте отделна група само за преснотелки и контролирайте плътността на отглеждането. Поддържането на плътността на отглеждане при 90% капацитет или по-малко и осигуряването на адекватно пространство на хранителната пътека от 76 см на крава (за Holsteins) дава възможност на преснотелките за адекватно време за лежане и намалява конкуренцията в обора. Ако ограниченията в пространството позволяват, първотелките трябва да бъдат настанени в отделно помещение, за да могат юниците да се приспособят, без да се налага да се справят със стреса от съвместното смесване с доминиращи крави. Отделното помещение също позволява по-внимателно наблюдение, значението на което е обяснено в следващия съвет.

Очаквайте продължение....! 

Обадете ни се