10 ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОПАСТИР!


Ако предварително се запознаете с най-основните правила за изграждането на електропастир, може да спестите много пари и нерви. Също, като познавате добре основните правила може да повишите многократно ефективността на съществуващото Ви заграждение. Просто трябва да направите правилните неща!

Всички грешки всъщност се допускат в планирането. Тази фаза от създаването на ефективен електропастир е от решаващо значение, но да не губим повече време!

Ето и правилата:


1. Заземяване

marpex blog image


Най-важното, колкото и странно да Ви изглежда за всяко ефективно загрaждение е заземяването. Колкото по-добро е заземяването, толковa по-ефективен е електропастира. Абсолютно не е от значение колко пари сте изхарчили за супер качествен енергизатор, свръх проводимо въже или  колове. Без добро заземяване електропастира се справя посредсвено или въобще не работи.


Животното получава електрически шок, когато електрическия импулс затвори веригата, пътувайки от енергизатора, по жиците и през тялото на животното, като продължава преминавайки през почвата, заземителната система и се връщат към енергизатора от където е тръгнал.


Правилното заземяване е абсолютно критично - системата няма да работи правилно, ако не го предвидите още от етапа на проектиране.


Някои връзват заземяването към някой стар ръждясал железен кол и мислят, че това ще стигне, но това е напълно погрешен подход. Други забиват пирон, дори метална тел, хора това не работи ефективно!


Много важно: Когато сте поставили енергизатора в обора или помещение за животни или е възможно да влизат животни, много внимавайте със заземяването. Има голяма опасност ако е захванато за металната конструкция, забито в цимента или дори само неизолиран добре кабел се допира до всичко това да предаде токов импулс. Така да създадете супер дискомфорт на животните и да се чудите, каква е причината да са неспокойни.


Всичко това е още по-страшно ако в помещението е разположена и долината зала.


Заземяването трябва да бъде изпълнено на 10-12 метра от сградата.


Някои от по-големите модели енергизатори се нуждаят от до 10 кола за заземяване и те трябва да бъдат забити в земята на дълбочина между 1.5-2м, като бъдат поставени на минимум 3м един от друг.


Внимавайте, при доброто заземяване не тока гаделичка а си бие здраво.


 2. Изберете правилния енергизатор

marpex blog image

Върху избора влияят безброй фактори, но да се спрем на най-важните.


Колкото и добре поддържате терена под жицата(въжето, лентата) е почти невъзможно особено при много дълги електропастири да се отървете от бързо растящите растения да допират проводника. За да не е нужно постоянно да косите, пръскате, плевите, режете тези въпросните растения си вземете по-мощен енергизатор и той ще им види сметката! ВНИМАНИЕ: При допира на въжето е растението се получава искра!!! Ако има силно запалими течности или е много суха растителността при горещо време може да стане беля!


За да не се презапасявате (то е и по скъпо) от страна мощност на енергизатора приемете 3000 волта за минимално напрежение нужно за нормална работа!


Енергоносителят (въжето, лентата, жицата) трябва да бъде достатъчно голям, за да се гарантира, че мощността в линията не пада под 3000 волта.


Винаги си оставете малко мощност за увеличаване на заграждението.


Ако подцените този проблем и пуснете по-малко напрежение по линията, губите веднага психологическия ефект в животните, че там бие ток. Това ги прави смели и по-късно дори при двойна мощност на енергизатора пробиват. 


Идеалният сценарий е да позиционирате енергизиращия елемент в центъра на фермата, за да позволи на тока да излъчва от тази точка в двете посоки на ограждението. 


3. Разполагане на ограждащата линия

marpex blog image


Определете типа животни, които мислите да заградите. Според това определете броя линии и височината. Всеки сносен дистрибутор има тази информация или погледнете в интернет.


 4. Определяне на проводника


Използвайте проводник с висока якост и минимално съпротивление. Принципът на работа на проводника е същият, като при монтажа на водопроводна система: когато водата се пренася на голямо разстояние, тя  се появяват като струйка в края ако сме сложили тръби с малък диаметър (голямо съпротивление).


marpex blog image


Електрическият принцип е същият. Ако имате мощен енергизатор, но тесен проводник носещ тока, той ще се загуби докато стигне до далечния край на ограждението. Ако съпротивлението е много голямо, няма да успее  да закара толкова голям импулс, който е нужен за да удари животното.


 5. Създайте втори ред за по-дребни животни

marpex blog image


Единичен проводник,  стандартно на височина 90см, е подходящ за по-големи млечни животни, но ако искате да пуснете и телета, ще Ви е необходим втори ред.


 Вторият ред също е от полза при крави, които понасят по-високото напрежение.


 6. Врати

marpex blog imageПланирайте подземните кабели, така че да не прекъсвата захранването в часта на ограждението след вратата. Внимавайте, това са наистина кабели със специална изолация. Не се пробвайте с обикновен.  Заровете ги достатъчно дълбоко така, че и при влажно време и дълбоките коловози от най-тежката машина да не ги повредят.

7. Връзки

marpex blog image


Постарайте се да няма по системата възли. Внимавайте ограждението да е опънато и чисто, без висящи остатъци или подобни, които биха намалили ефективността.


Винаги имайте едно на ум през лятото, проводимостта поради сухия горен почвен пласт е по-малка. Животните усещат по-лек токов импулс, затова предвидете по-мощен енерегизатор.


8.Телефонни или интернет кабелиЗаграждението може да доведе до сериозни смущения на комуникациите ако в близост има такива!!!


9. Тревисти местности

marpex blog image


Местности богати на подпочвени води или прекалено близо до насаждения предизвикват много бърз растеж на културните и вредните растения. Това може да Ви създаде страхотни проблеми. Трябва постоянно да сте там с косачката или пръскачката. При планирането на линията по възможност ги избягвайте.

10. Тестващо оборудване


Обадете ни се